Álláspályázat Pénzügyi Iroda, tárgyi eszköz nyilvántartó Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Pénzügyi Iroda, tárgyi eszköz nyilvántartó

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközeinek beszerzésével kapcsolatos rögzítések a CT-EcoSTAT pénzügyi integrált rendszerbe.
 • A Ferencváros közigazgatási területén működő 9 Nemzetiségi Önkormányzat tárgyi eszközeinek beszerzéseinek rögzítése a CT-EcoSTAT pénzügyi integrált rendszerben.
 • Értékben és mennyiségben történő változások folyamatos rögzítése az integrált pénzügyi rendszerben.
 • A főkönyvi nyilvántartás részére történő feladások elvégzése, negyedévenkénti egyeztetés a főkönyvi könyveléssel.
 • Értékcsökkenések kezelése a pénzügyi integrált rendszerben.
 • Valamennyi szervezet esetében a selejtezések, kapcsolódó jegyzőkönyvek előkészítése, kimutatások elkészítése. Selejtezett tárgyi eszközök kivezetése a nyilvántartásból.
 • A külső/belső jogszabályokban foglaltak szerint valamennyi szervezet esetében a leltározások előkészítése, leltározásban való aktív közreműködés, a leltárkiértékelés elvégzése. Leltártöbbletek és/vagy hiányok rögzítése az integrált pénzügyi rendszerben.
 • A tárgyi eszközökre vonatkozó mérleganalitika elkészítése.
 • Negyedéves és éves statisztikai jelentések elkészítésében való közreműködés.

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása:

A munkavégzés helye: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kaposvári Nóra számviteli csoportvezető nyújt, a 215-1077/371-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton romhanyi@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Közgazdaságtan, 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör az I. besorolási osztályban

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • A pályázat részeként benyújtandó: 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata.
 • A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul.
 • A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletnek megfelelő államháztartási tárgyi-eszköz nyilvántartásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Számviteli területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • CT-EcoSTAT integrált pénzügyi rendszerben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Regisztrált mérlegképes könyvelői igazolvány.
 • Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.
 • DMS iktatóprogram ismerete.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Együttműködés (alap)
 • Munkabírás (egyéb)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • adatkezelési nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.05.05. 23:55

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 6 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.05.12. 23:55

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.05.15.

 

Top