Álláspályázat Pénzügyi Iroda, nemzetiségi önkormányzatok ügyintézői  Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Pénzügyi Iroda, nemzetiségi önkormányzatok ügyintézői

 Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • Budapest Főváros IX. Kerület közigazgatási területén működő jelenleg 9 Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos ügyintézés.
 • A Nemzetiségi Önkormányzatok kötelezettségvállalásainak rögzítése a CT-EcoStat integrált pénzügyi rendszerben, a kötelezettségvállalások jogszabályi követelményeinek megfelelőségének ellenőrzése.
 • A Nemzetiségi Önkormányzatok szállítói számláinak rögzítése a CT-EcoStat integrált pénzügyi rendszerben, a kifizetések hozzárendelése a kötelezettségvállalásokhoz a pénzügyi integrált rendszerben.
 • Részvétel a Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetésének, azok módosításainak elkészítésében. Költségvetési előirányzatok rögzítése a pénzügyi integrált rendszerben.
 • Részvétel a Nemzetiségi Önkormányzatok havi IKJ jelentésének, negyedéves mérlegjelentések elkészítésében.
 • Zárszámadási rendeletek elkészítése a Nemzetiségi Önkormányzatok tekintetében.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A munkavégzés helye: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kaposvári Nóra pénzügyi irodavezető-helyettes nyújt, a 215-1077/371-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton romhanyi@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Közgazdaságtan, 29/2012. (III.7.) Kom. rendelet 1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör az I. besorolási osztályban

Elvárt szakmai tapasztalat: (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
 • Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások).
 • A munkakör a pályázat elbírását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat részeként benyújtandó: szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról,
  • valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal.
  • A pályázat részeként benyújtandó: iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata.
  • A pályázat részeként benyújtandó: 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata.
  • A pályázat részeként benyújtandó: a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
  • A pályázat részeként benyújtandó: a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul.
  • A pályázat részeként benyújtandó: a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • CT-EcoSTAT integrált pénzügyi rendszerben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Regisztrált mérlegképes könyvelő.
 • Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Együttműködés (alap)
 • Munkabírás (egyéb)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • fényképes önéletrajz 87/2019.(IV.23) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.17.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a Hivatal Címzetes Főjegyzője bírálja el legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 6 napon belül. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.21.

 

Top