Álláspályázat közterület-felügyelő Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Közterület-felügyeleti Iroda, közterület-felügyelő

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság, az önkormányzati vagyon védelmében. Gépjármű elszállítás, kerékbilincselés, térfelügyeleti rendszer működésében való részvétel.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Vezényléses, Munkaidőkeretben végzett munka

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A munkavégzés helye: 1092 Budapest, Ferenc körút 8. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség, valamint a személyes meghallgatás alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Középfok, Ismeretlen képzési terület, Legalább középfokú végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Pályázati feltételek: Közterület-felügyelői OKJ-s képesítés megléte.
 • A pályázati kiírással kapcsolatban információt nyújt Gyulai Tibor csoportvezető a +3670/4581523-as telefonszámon.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton: A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Iroda postacímére történő megküldéssel (1092 Budapest, Ferenc krt. 8.)
 • A pályázat benyújtásának módja: Személyesen a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Iroda ügyfélszolgálatán.
 • A pályázat benyújtásának módja: Elektronikusan a kozter@ferencvaros.hu email címre történő megküldéssel.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt
 • A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök:

 • Kiemelkedő kommunikációs készség, alapfokú angol nyelvismeret,
 • Közterület-felügyelői munkakörben szerzett tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.28. 23:55

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.04. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.05.05.

 

Top