Álláspályázat: Főépítészi munkatárs Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Főépítészi munkatárs

Munkakör/feladatkör betöltésére

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • A főépítész munkájának segítése a településrendezési feladatok ellátásában;
 • Településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, helyi építési szabályzat, szabályozási terv, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet) kapcsolatos egyeztetési és tervezési ügyek, adminisztrációs munkák.
 • Részvétel a településrendezési eljárások bonyolításában.
 • Tervtanácsi munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.
 • Településképi bejelentési és kötelezési eljárással kapcsolatos feladatok.
 • A Főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. §-ban meghatározott főépítészi feladatokhoz kapcsolódó munkatársi, asszisztensi feladatok ellátása (előterjesztések előkészítése, részvétel az ügyfélfogadásban, a főépítészhez érkező beadványok, levelek, kérelmek kezelése, döntésre előkészítése, települési vélemények előkészítésében való közreműködés.)
 • A feladatkörhöz kötődő önkormányzati rendeletek előkészítésében való részvétel;
 • Településrendezési és településképi tanácsadás, ügyfélfogadás;
 • Településrendezési eszközök előkészítése;
 • Településrendezési és tervezői szerződések előkészítése, előterjesztések készítése;
 • A térinformatikai rendszer továbbfejlesztése és kiterjesztése,
 • A rendszer folyamatos adatfeltöltésének koordinálása,
 • Városrendezési tervekhez digitális térkép, légi fotó kiadása, digitális nyilvántartás karbantartása,
 • A Budapest IX. kerület területén a választókerületek határvonalaiban – jogszabályváltozás miatt – szükségessé váló átvezetéseit tartalmazó választási térkép adatállományának ellenőrzése a térinformatikai digitális térképen,
 • A választási rendszerekben nyilvántartott szavazókörök, választókerületek határvonalait érintő adatállomány ellenőrzésében és az utcajegyzék összeállításában való közreműködés,

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása:

A munkavégzés helye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/44/2023., valamint a munkakör megnevezését: Főépítészi munkatárs vagy
 • Elektronikus úton Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére, a jegyzo@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):   A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Általános programok és képzések, m.n.s., 29/2012. (III. 3.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. I. besorolási osztályban

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások).
 • A pályázat részeként benyújtandó: 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata.
 • A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul.
 • A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte.
 • Főépítészi szakvizsga.
 • Térinformatikai rendszer ismerete.
 • DMS iktatóprogram ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.06.05. 23:55

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.06.20. 23:55

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.06.21.

 

Top