Ajánlattételi felhívás nyílt beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevő számára térfigyelő kamerarendszerhez tartozó kamerák korszerűsítésére

Ajánlattételi felhívás nyílt beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevő számára

a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának beszerzéseiről szóló 7/2013. ( XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés alapján lefolytatott eljárás, figyelemmel a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, teljesítésigazolási, utalványozási és érvényesítési rendjének szabályzatáról szóló 2/2012. (III. 02.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedésben foglaltakra

Az ajánlattételi felhívás innen letölthető!

A szerződéstervezet innen letölthető!

 

Ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Ajánlatkérő jogi gyakorlója: Baranyi Krisztina polgármester
Kapcsolattartó: Rimovszki Tamás irodavezető, Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Iroda
Kapcsolattartó telefonszáma: 06/1-280-66-55
E-mail cím: kozter@ferencvaros.hu

Ajánlat tárgya:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata megbízásából a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Iroda által üzemeltetett térfigyelő kamerarendszerhez tartozó kamerák közül 14 db elavult, hibás kamera lecserélése, helyszíneinek korszerűsítése.

Kamerahelyszínek, kamerákra vonatkozó műszaki tartalom:

Az érintett kamerák számai és helyszínei:

1. 004 Üllői út 109.
2. 011 Mihálkovics u.4.
3. 037 Mester u.– Lenhossék u.
4. 042 Bakáts tér 3.
5. 044 Lónyai u.– Mátyás u.
6. 046 Hőgyes E. u. Patrona Hungária Iskola
7. 051 Angyal u. – Tompa u.
8. 055 Pöttyös u. – Ifjúmunkás u.
9. 067 Márton u. 10.
10. 069 Gát u. 15.
11. 076 Ráday u. – Török Pál u.
12. 087 Gát u. – Sobieski János u.
13. 090 Vágóhíd u. – Soroksári út
14. 092 Mester u. 65.

IP speed dome kamerákra vonatkozó minimum műszaki követelmények:

Képalkotó elem: 1 / 2.8” CMOS
Elvárt felbontás és képfrissítés: 1920 x 1080 (1080p) @ 50fps
Minimális megvilágítás: színes: 0.005 lux @ F1.6
fekete-fehér: 0.001 lux @ F1.6
IR megvilágítás esetén, ha van, de nem követelmény, 0 Lux @ 1.6 bekapcsolt IR esetén, minimum megvilágítás pl. 150 m
Optikai zoom: 25x
WDR: 120dB
Környezetállóság: IP66, IK10
Őrjárat pozíciók (preset) száma: 250
HLC igen
BLC igen

Kamerahelyszínek korszerűsítésével kapcsolatos további feladatok:
Konzolok átalakítása, kábelezés vizsgálata, szükség szerint cseréje, új kamerák konfigurálása, integrálása a meglévő rendszerbe. Az érintett vezeték nélküli adatátviteli hálózat ellenőrzése, tesztelése, szükség esetén cseréje.

Alkalmassági feltételek:
Ajánlattevő vállalja, hogy a rendszerre jelen ajánlati felhívásban meghatározott feltételek szerint szerződést köt az alábbi munkákra:
A térfelügyeleti rendszerhez tartozó 14 db kamera és tartozékaik, tartókonzolok, adatátviteli-, jelátviteli hálózat és elemeinek szakszerű cseréje, kamerahelyszínek korszerűsítése.

Ajánlattevő kizárólag akkor alkalmas a szolgáltatás nyújtására és így az ajánlattételre, ha:
a) A rendszer központi funkcióit – megjelenítés, rögzítés, naplózás, valamint kamerák távolról történő vezérlése – a homogén kialakítású Digifort felügyeleti rendszer látja el. A rendszer a jelen kor színvonalának teljes mértékben megfelelő magas színvonalú műszaki és felhasználói felület biztosít, melynek megőrzése és alkalmazása Ajánlatkérő kifejezett igénye. A rendszer működését és üzemelését a térfigyelő központban üzemelő szoftver határozza meg. A térfigyelő rendszer szakszerű bővítése, fejlesztése a központi térfigyelő szoftverre vonatkozó szakértelem nélkül nem végezhető el. Ennek okán a feladatot kizárólag olyan Ajánlattevő végezheti, aki a Digifort Pty Ltd. által kiállított a rendszer installálására, beüzemelésére való jogosultságot igazoló tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkezik az ajánlattétel időpontjában. Ezzel igazolható, hogy Ajánlattevő rendelkezik azzal a tudással, amit a Digifort rendszerek üzemeltetéséhez, programozásához szükséges.

A megfelelést az ajánlattevő a tanúsítvány benyújtásával köteles igazolni.

b) Az ajánlattételi felhívás közzétételétől visszafelé számított 2 évben (24 hónap) a beszerzés tárgya szerinti (kifejezetten közterületi térfelügyeleti kamerarendszerhez tartozó kamera cseréje) szerződésszerűen teljesített referenciákkal rendelkezik, amely, tartalmaz legalább 1(egy) darab szerződésszerű teljesítést, melynek keretében legalább 8 (nyolc) db térfelügyeleti kamera cseréjét elvégezték.

Az eljárás tárgyalás nélküli eljárás.

Szerződéskötés várható időpontja: 2023. március 31-ig
A szerződés tervezete jelen felhívás mellékleteként megtekinthető.
Fizetési feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlattevő a számla benyújtására az átadás-átvételi eljárást követően Ajánlatkérő által kiállított szakmai teljesítésigazolás kiadását követően jogosult. Ajánlatkérő a számlát átutalással teljesíti a számla kiállítását követő 30 napon belül.

Az ajánlat benyújtás módja, határideje, helye:

Az ajánlat kizárólag személyesen nyújtható be a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Iroda, 1092 Budapest, Ferenc körút 8. szám alatti székhelyén. Az ajánlat kizárólag zárt borítékban, a lezárásnál keresztben cégszerűen aláírva és bélyegezve nyújtható be.
Az ajánlatokat Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos dokumentumok elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

Ajánlat benyújtásának határideje: 2023. március 23. 11:00 óra

Hiánypótlás: Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Ajánlati kötöttség minimális ideje: 60 nap

Ajánlat bírálati szempontja:
Az Ajánlattevő által megadott ár. Ajánlattevő az ajánlatban kamerahelyszínenként nettó+ÁFA árat köteles meghatározni, mely ajánlati ár minden felmerülő költséget tartalmaz. Csak teljes körű árajánlat adható.

Eredményhirdetés tervezett időpontja: a benyújtás határidejének lejártát követő 5 munkanapon belül elektronikus úton, ezért Ajánlattevő köteles az elektronikus levelezési címének rendelkezésre bocsátására.

A kötelezően benyújtandó dokumentumok:
a) ajánlattételi nyilatkozat,
b) cégkivonat,
c) aláírási címpéldány,
d) tanúsítvány,
e) nyilatkozat referenciákról.

 

 

Top