A Városüzemeltetési és Felújítási Iroda feladata: Részt vesz az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, intézmények, felújítása, fejlesztése során felmerülő, illetve tervszerű megelőző építési-szerelési munkáinak műszaki előkészítésében, lebonyolításában. Ellátja a kivitelezési munkáival kapcsolatos teendőket, a társasházi lakóépületek felújítására kiírt pályázatokkal kapcsolatos feladatokat, a felújított épületeket használatba adásával kapcsolatos feladatokat, a közterületi és/vagy közlekedési rendszerek felújításának, fenntartásának feladatait, az útfenntartási, közlekedési útfelügyelői feladatokat, az út-közmű szakterület feladatait,a közterület nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos feladatokat és az önkormányzati energetikai feladatokat.

A Városüzemeltetési és Felújítási Iroda központi e-mail címe: varosuzem@ferencvaros.hu
A városüzemeltetési panaszokat, kéréseket ugyancsak a varosuzem@ferencvaros.hu – címre lehet küldeni.

Irodavezető: Szili Adrián
telefon: 215-1077/506
fax:217-6858

Irodavezető helyettes: dr. Bánfi Réka
telefon: 215-1077/544
fax: 217-6858

 

Csoportok:


Felújítás Előkészítési Csoport

A Felújítás Előkészítési Csoport feladata az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, intézmények felújítási tervezésének előkészítése, ajánlatok kérése, a tervezési szerződések előkészítése, a tervezési számlák teljesítés igazolása, a tervek felülvizsgálata és megküldése a közbeszerzés lebonyolítójának, továbbá a társasházi lakóépület-felújítási pályázatok teljes körű lebonyolítása (kiírás, szerződés előkészítés, teljesítésigazolás).

cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26.
telefon: 215-1077, fax: 217-6858
e-mail: varosuzem@ferencvaros.hu

Csoportvezető: Malomhegyi-Futó Szilvia
cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26.
telefon: 215-1077/542


Közterület-üzemeltetési Csoport

Közterületek, parkok fenntartásával kapcsolatos feladatok, útfenntartási, útfelügyelői, út-közmű szakterületi feladatok, a közterületi projektek megvalósításának ellenőrzése. A közterület nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos hozzájárulások ügyintézése.

cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26.
telefon: 215-1077, Fax: 217-6858
e-mail: varosuzem@ferencvaros.hu

Csoportvezető: Kiricsiné Kertész Erika
cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26.
telefon: 215-1077/537
fax: 217-6858

Tájékoztatás a csoport feladatellátásával kapcsolatosan:
Feladat:Mellék:
Közterületek, parkok fenntartásával kapcsolatos feladatok.
Lakossági hulladék és zöldterületek karbantartása.
519
Közterületek, parkok fenntartásával kapcsolatos feladatok. Játszótér, kutyafuttató, öntöző hálózat karbantartása570
Útfelügyelő – útburkolati hibák, útfenntartási feladatok, közterületi káresemények.530
Tulajdonosi, közútkezelői, munkakezdési hozzájárulások531
Tulajdonosi, közútkezelői, munkakezdési hozzájárulások514
Tulajdonosi, közútkezelői, munkakezdési hozzájárulások
Közművek
514
Közterület-használati ügyek:
Építkezések (felvonulási terület, konténer, állványozás), filmforgatás, árusítás, árubemutatás, rendezvények, reklámozás, szórólapozás.
224
Közterület-használati ügyek:
Vendéglátó terasz kitelepülés,
pavilon-üzemeltetés.
525

 


Műszaki Ellenőri Csoport

A Műszaki Ellenőri Csoport feladata lakóépületek, intézmények, orvosi rendelők felújításának, nagy karbantartásának előkészítése és terveztetése, továbbá a kivitelezési munka műszaki ellenőrzése, a számlák kollaudálása, a használatbavételi eljárás lebonyolítása. Megszervezi és ellenőrzi a garanciális javításokat.

cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26.
telefon: 215-1077/515, 555
fax: 217-6858
e-mail: varosuzem@ferencvaros.hu