Városüzemeltetési Iroda

Budapest Főváros IX. Kerület  Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében álló közterületeken ellátja a közútkezeléssel kapcsolatos feladatokat, ezen belül a tulajdonosi, közútkezelői, munkakezdési hozzájárulások előkészítését, közutak karbantartását, felújítását, előkészíti közterület-használati hozzájárulásokat, ellátja a zöldfelületek, ezen belül a fasorok, parkfák, játszóterek, kutyafuttatók, sportpályák kezelését, előkészíti azok fejlesztését, gondoskodik az illegális hulladék elszállíttatásáról.

Részt vesz az önkormányzati tulajdonú intézmények, felújítása, fejlesztése során felmerülő építési-szerelési munkáinak műszaki előkészítésében, lebonyolításában. Ellátja a kivitelezési munkáival kapcsolatos teendőket, a társasházi lakóépületek felújítására kiírt pályázatokkal kapcsolatos feladatokat, a felújított intézmények használatba adásával kapcsolatos feladatokat.

Irodavezető: Szili Adrián
Irodavezető helyettes: dr. Solt Péter

Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 26.

telefon: 215-1077

Városüzemeltetéssel kapcsolatos panaszok bejelentése: varosuzem@ferencvaros.hu

 


Közútkezelői és Útüzemeltetői Csoport

Csoportvezető:  –

 

Ellátja a Budapest Főváros IX. Kerület  Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő közterületeken a közútkezelői feladatokat (közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások előkészítése), közutak karbantartását, felújítását, előkészíti közterület-használati hozzájárulásokat, fogadja a közterületeken történt káresetek bejelentését. Fogadja a közutak és tartozékaival kapcsolatos lakossági bejelentéseket.

Ügyintézők:

Útburkolati hibák, útfenntartás:

Godó Zoltánné 215-1077/530

Tulajdonosi, közútkezelői, munkakezdési (burkolatbontási) hozzájárulások:

Horváth Gellért 215-1077/531

Közterületen történt káresetek bejelentése:

Horváth Gellért 215-1077/531

Közterület-használati ügyek: Építkezések(felvonulási terület, többnapos konténer, állványozás), filmforgatás, árusítás, árubemutatás, rendezvények, fenyőfa árusítás:

Gellért Andrea 215-1077/566

e-mail: gellert.andrea@ferencvaros.hu

Közterület-használati ügyek: vendéglátó terasz kitelepülés, pavilon üzemeltetés:

Nagy Ágnes 215-1077/525

e-mail: nagy.agnes@ferenvaros.hu

 

e-mail: varosuzem@ferencvaros.hu

 


Zöldfelület Gazdálkodási Csoport

Csoportvezető: Kiricsiné Kertész Erika

Ellátja a Budapest Főváros IX. Kerület  Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő közterületi parkok, azok berendezési tárgyai, öntözőrendszerei, fasorok, parkfák, játszóterek, sportpályák, kutyafuttatók, fitnesz- és sportparkok, erdők, fenntartását, karbantartását a szerződött közszolgáltató részvételével.

Ellátja a zöldfelületek, játszóterek felújítási munkáinak előkészítését, kivitelezési munkák beszerzési eljárásainak lebonyolítását, megvalósult zöldterületi projektek ellenőrzését.

Ellátja a fasorok, parkok fáinak pótlását, faültetések, fásítások kivitelezését, veszélyes fák szakvéleményezését, gondoskodik a közterületi illegális hulladék elszállításáról.

Fogadja a zöldfelületekkel kapcsolatos lakossági bejelentéseket.

 

Ügyintézők:

Közterületi parkok és berendezései, játszóterek, sportpályák, fitnesz- és sportparkok, kutyafuttatók fenntartásával, közterületi graffiti eltávolítással kapcsolatos feladatok, illegális hulladék, öntözőhálózattal kapcsolatos bejelentések:

Nagy Ferenc 2015-1077/570

Fasorok, parkfák fenntartása, faültetések, erdővel kapcsolatos ügyintézés, növényvédelem:

Laczkó Lórántné 2015-1077/514

Zöldfelületek, játszóterek, kutyafuttatók, sportpályák, fitnesz- és sportparkok fejlesztésével kapcsolatos feladatok:

Fenyőváriné Csanádi Brigitta 215-1077/512

 


Beruházási Csoport

Csoportvezető: Malomhegyi-Futó Szilvia

Feladatai: az önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási tervezésének előkészítése, ajánlatok kérése, a tervezési szerződések előkészítése, a tervezési számlák teljesítés igazolása, a tervek felülvizsgálata és megküldése a közbeszerzés lebonyolítójának, továbbá a társasházi lakóépület-felújítási pályázatok teljes körű lebonyolítása (kiírás, szerződés előkészítés, teljesítésigazolás).

Feladata továbbá, az intézmények felújításának előkészítése és terveztetése, továbbá a kivitelezési munka műszaki ellenőrzése, a számlák kollaudálása, a használatbavételi eljárás lebonyolítása. Megszervezi és ellenőrzi a garanciális javításokat.

 

cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26.
telefon: 215-1077, fax: 217-6858
e-mail: varosuzem@ferencvaros.hu


 

 


 

Top