2022. 03.08-án 15.00 órakor tartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Javaslat a 2022. évi elidegenítési címjegyzékre

29/2022., 29/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 55/2022. (III.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 29/2/2022. sz. – „Módosító javaslat” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 56/2022. (III.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 29/2022. és 29/2/2022. sz. – „Javaslat a 2022. évi elidegenítési címjegyzékre” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Tájékoztató a Boráros tér átalakításáról

79/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztés, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

 

A Bizottság a napirendekkel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

3./ Tájékoztató a HÉV fejlesztésről

80/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

 

A Bizottság a napirendekkel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

4./ Tájékoztató a Vágóhíd utca és környezetét érintő fejlesztésekről

81/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész

 

A Bizottság a napirendekkel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

5./ Döntés a METRODOM Green Acer Kft-vel és a METRODOM Green Betula Kft-vel kötendő településrendezési szerződés megkötéséről

65/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

VIK 57/2022. (III.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 65/2022. – „Döntés a METRODOM Green Acer Kft-vel és a METRODOM Green Betula Kft-vel kötendő településrendezési szerződés megkötéséről” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Döntés a MINERVA Ingatlan esernyőalap – MINERVA B7 Ingatlanfejlesztő részalap, Minerva Befektetés Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő településrendezési szerződés megkötéséről

68/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester 

 

VIK 58/2022. (III.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 68/2022. – „Döntés a MINERVA Ingatlan esernyőalap – MINERVA B7 Ingatlanfejlesztő részalap, Minerva Befektetés Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő településrendezési szerződés megkötéséről” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Árva Péter elnök

 (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt)

 

7./ Javaslat „Törd a betont” program keretében a Haller 80. (Hrsz:37280/8) terület átalakítására (Koncepcióterv bemutatása), valamint a tervezés folytatására a 4020 költségvetési sor terhére

75/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő

 

VIK 59/2022. (III.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 75/2022. – „Javaslat „Törd a betont” program keretében a Haller 80. (Hrsz:37280/8) terület átalakítására (Koncepcióterv bemutatása), valamint a tervezés folytatására a 4020 költségvetési sor terhére” című – előterjesztés 1) pontját azzal a móosítással, hogy épüljön szabványos rámpa és legyen a tervekről lakossági tervbemutató és közösségi egyeztetés.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Árva Péter elnök

  (6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 60/2022. (III.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 75/2022. – „Javaslat „Törd a betont” program keretében a Haller 80. (Hrsz:37280/8) terület átalakítására (Koncepcióterv bemutatása), valamint a tervezés folytatására a 4020 költségvetési sor terhére” című – előterjesztés 2) pontját azzal a kiegésítéssel, hogy az „A2” koncepció terv szerinti fedezetet javasolja biztosítani.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Árva Péter elnök

            (5 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 61/2022. (III.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 75/2022. – „Javaslat „Törd a betont” program keretében a Haller 80. (Hrsz:37280/8) terület átalakítására (Koncepcióterv bemutatása), valamint a tervezés folytatására a 4020 költségvetési sor terhére” című – előterjesztés 3) pontját úgy, hogy a kipontozott szövegrészre az „A2” koncepcióterv kerül.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Árva Péter elnök

  (5 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

8./ a.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítása 

66/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

      b.) Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

67/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

VIK 62/2022. (III.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 66/2022. – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Árva Péter elnök

 (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 63/2022. (III.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 67/2022. – „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Árva Péter elnök

 (7 igen,1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

9./ 10 millió Fa Alapítvány támogatási megállapodás

77/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

VIK 64/2022. (III.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 77/2022. sz. – „10 millió Fa Alapítvány támogatási megállapodás” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Árva Péter elnök

 (7igen, 1 nem)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

10./ Javaslat a 3056 „Közterület üzemeltetési egyéb feladatok” költségvetési sor felhasználására

Sz-112/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 65/2022. (III.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja 3056 „Közterület üzemeltetési egyéb feladatok” költségvetési sor felhasználását a „kerületi tulajdonú és kezelésű közterületi játszótéri- és fitnesz eszközök szabványossági felülvizsgálata” tárgyú feladat elvégzésére bruttó 500.000 Ft keretösszeg erejéig, egyben felkéri a polgármestert a beszerzés lefolytatására.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

11./ Javaslat a 3057 „Fasorfenntartás”költségvetési sor felhasználására

Sz-113/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 66/2022. (III.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. c mellékletének 3057 „Fasorfenntartás” költségvetési során szereplő előirányzat terhére bruttó 84.000.000 Ft keretösszeg felhasználását a „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő fás szárú növényzet fenntartási munkái” tárgyú feladat végrehajtására, egyben felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

12./. Javaslat a 3112 „Játszóterek karbantartása ”költségvetési sor felhasználására

Sz-106/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 67/2022. (III.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. c mellékletének 3112 költségvetési során szereplő előirányzat felhasználását a játszóeszközök karbantartására bruttó 19.000.000,- forint keretösszegben, a fitnesz- és sporteszközök karbantartására bruttó 12.000.000,- forint keretösszegben, a műfüves burkolatú felületek karbantartására 8.500.000,- forint keretösszegben, a közterületi graffiti mentesítési feladatokra 500.000,- forint keretösszegben támogatja, egyben felkéri a polgármestert a beszerzési eljárások lefolytatására.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 68/2022. (III.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-107/2022. sz. „Javaslat a 4014 „Játszóterek, műfüves és sportpályák, fitnesz eszközök, zöldfelületek felújítása” költségvetési sor felhasználására” című előterjesztést leveszi napirendjéről.

Határidő: 2022. március 8.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

13./ Javaslat Mikromobilitási pontok tervezése feladat, valamint Ifjúmunkás u. (Dési-Pöttyös és Pöttyös-Távíró közötti szakaszok) felújítás tervezése feladat megindítására a 4121 „Felújítással kapcsolatos tervezések” költségvetési sor terhére

Sz-108/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 69/2022. (III.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

  1.  jóváhagyja a 4121 „Felújításokkal kapcsolatos tervezések” költségvetési sor terhére 1.500.000 keretösszeg felhasználását „mikromobilitási pontok terveztetése” feladat végrehajtására;

Határidő: 2022. március 8. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  1. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás lefolytatásáról és a tervezési keretszerződés nyertes vállalkozóval történő megkötéséről.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (6 igen,2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

14./ Föld napja rendezvény

Sz-114/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

VIK 70/2022. (III.8.) sz.

Határozat

1./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2022. április 23. napján megrendezésre kerülő Föld Napi rendezvény költségeire 3.000.000- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) számú önkormányzati rendeletében a 3205. „környezetvédelem” költségvetési soron szereplő előirányzat terhére. 

Határidő: 2022. március 21.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

2./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a Föld Napi rendezvényhez szükséges szerződéseket kösse meg, azt bonyolítsa le.

Határidő: 2022. április 23.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

Top