2021. 11.09-én 15.00 órakor tartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Döntés az 1/2019 (I.18.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Kvassay út és környéke” szabályozási terv módosításának megindításáról

81/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 63/2021. (XI.9.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 81/2021. sz. – „Döntés az 1/2019 (I.18.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Kvassay út és környéke” szabályozási terv módosításának megindításáról” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. november 11.

Felelős: Árva Péter elnök

(7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Haller parki kiszolgáló pavilon terveinek értékelése, terveztetési folyamatának meghatározása

Sz-146/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő, bizottsági tag

 

VIK 64/2021. (XI.9.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1) támogatja az előterjesztésben bemutatott A változatot azzal a kiegészítéssel, hogy kéri, hogy a pelenkázó  szoba külön kerüljön kialakításra az illemhelyiségtől.

2.) felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a megvalósíthatóság érdekében tegye meg a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges intézkedéseket.

Határidő: 2021. december 15.

Felelős: Szili Adrián irodavezető

(7 igen, 3 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

73/2021. és 73/2-3/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 65/2021. (XI.9.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 73/2021. és a 73/3/2021. sz. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2021. november 11.

Felelős: Árva Péter elnök

 (8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2000. (XII.24.) rendelet módosítására (II. forduló)

55/2/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

VIK 66/2021. (XI.9.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 55/2/2021. – „Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2000. (XII.24.) rendelet módosítására (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. november 11.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, 2 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Módosító indítvány az 54/2021. számú előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete módosítására (II. forduló)

54/2/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

 

VIK 67/2021. (XI.9.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 54/2/2021. – „Módosító indítvány az 54/2021. számú előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete módosítására (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. november 11.

Felelős: Árva Péter elnök

    (8 igen,1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Döntés az 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” szabályozási terv módosításának megindításáról

82/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 68/2021. (XI.9.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 82/2021. – „Döntés az 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” szabályozási terv módosításának megindításáról” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. november 11.

Felelős: Árva Péter elnök

 (8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 69/2021. (XI.9.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VIK 68/2021. (XI.9.) számú határozatot visszavonja.

Határidő: 2021. november 9.

Felelős: Árva Péter elnök

 (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 70/2021. (XI.9.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 82/2021. – „Döntés az 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” szabályozási terv módosításának megindításáról” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. november 11.

Felelős: Árva Péter elnök

 (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

7./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás

Sz-138/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke

 

VIK 71/2021. (XI.9.) sz.

Határozat

  1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” pályázat keretében nyújtott támogatás felhasználását az alábbiak szerint fogadja el:

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül)

NÉV, CÍM TÉMAKÖR FELHASZNÁLT
TÁMOGATÁSI

ÖSSZEG, Ft

József A. Ált. Iskola és AMI Mester u. 67. Zöldfelület növelése (légtisztító növények, termőföld, kaspók beszerzése) kirándulása (Állatkerti belépek, utiköltség) Környezet és természetvédelem témában vetélkedő lebonyolítása 

(készségfejlesztő eszközök, irodaszerek beszerzése)

292.160,- Ft
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Ált. Isk. és EGYMI, Gát u. 6. Kerti szerszámok beszerzése (fűnyíró, lombszívó, elektromos gyomégető, metszőolló, lapát, ásó és lombseprű) madároduk és darázs garázs beszerzése, környezetvédelmi versenyek nyerteseinek könyvjutalom vásárlása, Napredszer elkészítése (labdák, festék és ecset), állatmakettek beszerzése  292.182,- Ft
Kosztolányi D. Általános Iskola Ifjúmunkás u. 1. Kerti eszközök beszerzése (öntozőkanna, karók) Natúrtalaj és alginit vásárlása, madaras játékok és ismertetők beszerzése a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől,  390.226,- Ft
Kőrösi Csoma S. Kéttannyelvű Ált. Iskola

Ifjúmunkás u. 13.

Jutalom könyvek beszerzése, mikroszkóp-kamera vásárlása, füvesítés (komposzt, fűmag) 299.929,- Ft
Leövey Klára Gimn.

Vendel u. 1.

Zöldfelületek fejlesztése, gondozása (termőföld, növények, virágládák, metszőolló, locsolócső beszerzése), kerti bútorok készítéséhez alapanyag beszerzése (raklap, csavarok, egyéb szerelvények), szakkönyvek beszerzése 290.477,- Ft
Molnár Ferenc Általános Iskola

Mester u. 19.

Zöldfelület fejlesztés, gondozás (virágföld, növények, permetező, lombseprű, gereblye, ásó, lapát, kapa, metszóolló beszerzése), akváriumhoz szükséges eszközök vásárlása (szűrő, akvárium fütő, levegőpumpa, hőmérő, növények), ásványok és közetek beszerzése, természettudományos szakkönyvek vásárlása 398.382,- Ft
Ferencvárosi Sport Ált. Isk. és Gimázium

Telepy u. 17.

Zöldfelület fejlesztése(cserjék, orgona, fűszernövények, szobanövények, cserepek és termőföld beszerzése), könyvek vásárlása 297.781,- Ft
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. és Gimnázium,

Lónyay u. 4-8.

Könyvtár fejlesztés (környezet és természetvédelemhez kapcsolodó szakkönyvek, folyóiratok: Földgom, Természetbúvár beszerzése), 3 db társasjáték beszerzése, „Zöldítsük ki Ferencvárost!” szabadulószoba elkészítése, „Boszorkánykonyha” (ismerkedés a kémia világával alsó és felső tagozatos tanulok számára egyarátn) eszközeinek beszerése, falitérképek, kémiai folyamatábrák, kristálymodellek beszerzése  270.838,- Ft
Weöres S. Ált. Isk. és Gimnázium

Lobogó u. 1.

Zöldfelület fejlesztése (cserjék, örökzöldek, gyümölcsfák, marhatrágya és termőföld beszerzése), kirándulások (Kemes Vulkán tanösvényen és a Soroksári Arborétumban) 8 db solymász előadás, folyóirat előfizetés megrendelése (Természet Búvár, National Geographic) 400.000 Ft

Határidő: 2021. november 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

  1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága megállapítja, hogy a Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskolának 300.000,-Ft, a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek 7.840,- Ft, a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI-nek 7.818,- Ft, a Kosztolányi Dezső Általános Iskolának 774,-Ft, a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolának 71,- Ft, a Leövey Klára Gimnáziumnak 9.523,- Ft, a Molnár Ferenc Általános Iskolának 1.618,- Ft, Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimáziumnak 2.219,- Ft, és a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumnak 29.162,- Ft visszafizetési kötelezettségét keletkezett, melyből a Belső-Pesti Tankerületi Központ 2021. augusztus 24. napján 358.822 Ft-ot visszafizetett Ferencváros Önkormányzat részére. A Belső-Pesti Tankerületi Központ a 203 Ft-ot 2021. november 30-ig köteles visszafizetni.

Határidő: 2021. november 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

8./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2020” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás

Sz-139/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke

 

VIK 72/2021. (XI.9.) sz.

Határozat

  1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2020” pályázat keretében nyújtott támogatás felhasználását az alábbiak szerint fogadja el:

 

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK

NÉV, CÍM TÉMAKÖR FELHASZNÁLT TÁMOGATÁSI

ÖSSZEG, Ft

Csicsergő Óvoda

Thaly K. u. 38.

Kerépár és eszköztárolók kialakítása, szakkönyvek beszerzése, zöldfelület képzés (növények, virágföld beszerzése) 1.000.000 Ft
Csudafa Óvoda

Óbester u. 9.

Gyümölcsöskert bővétése, zöldség-, fűszer- és konyhakert kialakításával (magas ágyás, növények, fűmag, palánták, szobanövények, trágya, virágföld, fűszernövények), komposztláda és kerti szerszámok tárolására alkalmas láda beszerzése 674.788,- Ft
Epres Óvoda Epreserdő u. 10. Zöld felület képzés (virágládák, termőföld, palánták beszerzése) Állatkerti kirándulás (belépők, utiköltség)  567.985,- Ft
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények

Ráday u. 46.

Napvitorla telepítése,  szemléletformáló könyvek, eszközök (kukásautó játék) beszerzése. 627.245 Ft
Kerekerdő Óvoda

Vágóhíd u. 35-37.

Zöldfelület képzés, fejlesztés (magaságyások kialakítása, pálánták ültetése, cserjék, virágok telepítése és termőföld csere) öntözőrendszer felújítása, beltéri zöldfalak kialakítása, fészekodúk, fészektálcák és süntanya beszerzése, kirándulás 2.698.447 Ft
Kicsi Bocs Óvoda Zöldítés (termőföld visszapótlás, virágpalánták, évelő növények bokrok, kúszónövények és szobanövények vásárlása), meglévő magaságyások kezelése, komposztáló kialakítása, felnőtt képzés   849.998,- Ft
Méhecske Óvoda Ifjúmunkás u. 30. Zöldfelület képzés, fejlesztés (évelő növények, palánták, virágföld beszerzése) UV és melegítő lámpa vásárlása a görög teknősöknek, levegőtisztió zuzmó képek beszerzése, a süngarázs és az érzékelő ösvény felújítása  395.454,- Ft
Napfény Óvoda Napfény u. 4. Zölfelület-képzés, növelés (gyep pótlása, cserjék, örökzöld leylandi telepítése), állatbemutató foglalkozásokon valórészvétel (állatsimogató, a Magyar Mardártani Egyesület együttműködésével egész évben „madrásuli” előadások),látogatás a Taksonyi Pónifarmra, szellektív hulladékgyűjtők beszerzése és cseréje, környezetvédelmi témában vetélkedő lebonyolítása,  2.000.000 Ft
Ugrifüles Óvoda

Hurok u. 9.

Konyhakert kialakítása (magyaságyás, virágföld, egynyári palánták, darált trágyás föld, kerti szerszámok, vetőmagok és öntözőkannák beszerzése) 310.000 Ft

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül)

NÉV, CÍM TÉMAKÖR FELHASZNÁLT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG, Ft
Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium

Friss u. 2.

Zöldfelület képzés (magas ágyások vásárlása, fűszernövények, paradicsom és paprika palánták, egynyári virágok beszerzése) bokrok telepítése a kerítés mellé, mechanikus fűnyíró beszerzése, kerti eszközök beszerzése (munkavédelmi csizma, kertésznadrág, munkavédelmi és kertészeti kesztyű), komposztáló kialakítása  783.955,- Ft

Határidő: 2021. november 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

  1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megállapítja, hogy a Ferencvárosi Csudafa Óvoda 125.212,- Ft, a Ferencvárosi Epres Óvoda 302.015,- Ft, a Ferencvárosi Liliom Óvoda 480.000,- Ft, a Ferencvárosi Méhecske Óvoda 4.546,- Ft, és a Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium 45,- Ft visszafizetési kötelezettségének eleget tett.

Határidő: 2021. november 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

  1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a Kicsi Bocs Óvoda 2,- Ft-os visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban adja meg hozzájárulását a követelés számviteli szabályok szerinti leírásához.

Határidő: 2021. november 30.

Felelős: Baranyi Krisztina, polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

9./ Alternatív fák telepítése belső Ferencvárosban

Sz-140/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

VIK 73/2021. (XI.9.) sz.

Határozat

1./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság támogatja Belső- Ferencvárosban,  a Kinizsi utcában és a Lónyay utcában 5-5 db alternatív fa telepítését. 

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 3205. számú „Környezetvédelem” elnevezésű költségvetési sor terhére, összesen bruttó 7.500.000-Ft összegben biztosít fedezetet a Kinizsi utcában és a Lónyay utcában 5-5 db alternatív fa telepítésének költségeire. 

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásáról, valamint a vállalkozási szerződés megkötéséről a nyertes ajánlattevővel.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (7 igen, 3 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

10./ Üllői úti zöldkazetták virághagymákkal beültetése

Sz-141/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

VIK 74/2021. (XI.9.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-141/2021. sz. „Üllői úti zöldkazetták virághagymákkal beültetése” című előterjesztést leveszi a napirendjéről.

Határidő: 2021. november 9.

Felelős: Árva Péter elnök

 (8 igen, 3 nem)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

11/ Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet átalakulásáról, valamint a parkőrzési tevékenység átadásáról

89/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

12./ Tájékoztató – Belső-Ferencváros zöldítésével kapcsolatos javaslatok, tervek, rövid- és középtávon

Sz-142/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

Top