2021. 07.28-án 15.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” című TÉR_KÖZ pályázat visszavonására, és kiegészítő támogatás megpályázására a „Bakáts projekt” című TÉR_KÖZ pályázat vonatkozásában

16/2021., 16/2/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 16/2021. (VII.28.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 16/2021. sz. és 16/2/2021. sz. – ”Javaslat a „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” című TÉR_KÖZ pályázat visszavonására, és kiegészítő támogatás megpályázására a „Bakáts projekt” című TÉR_KÖZ pályázat vonatkozásában” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2021. július 28.

Felelős: Árva Péter elnök

(5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

2./ A Pöttyös utca felszínrendezés tervei korrekciójának megrendeléséről, koncepció terv készítéséről

Sz-31/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész

 

VIK 17/2021. (VII.28.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy támogatja a Pöttyös utca felszínrendezési terveinek korrekcióját, átdolgozását, ennek érdekében a területrendezés újragondolt koncepciótervének megrendelését az Sz-31/2021. sz. előterjesztésben meghatározottak szerint.

Határidő: 2021. szeptember 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Javaslat a ’Kiserdő napja’ rendezvény támogatására

Sz-32/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

VIK 18/2021. (VII.28.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Kovács Alexának a Kiserdő Egyesület képviselőjének hozzászólási lehetőséget biztosít. 

Határidő: 2021. július 28. 

Felelős: Árva Péter bizottsági elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 19/2021. (VII.28.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ A 2021. szeptember 4. és 5. napján a ’Kiserdő Egyesület’ szervezésében megrendezésre kerülő ’Kiserdő Napja’ rendezvény költségeire – megszervezésére és lebonyolítására –  250.000- Ft támogatást biztosít a 3205. „környezetvédelem” költségvetési sor terhére. 

Határidő: 2021. július 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Felkéri a Polgármestert, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és a Kiserdő Egyesület közötti támogatási szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 2021. augusztus 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

4./ A lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000.(XII.24.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezése

Sz-33/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter, VIK elnöke

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

Top