2022. 05. 25-én 10.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

111/5-10/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 123/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/8/2022. sz. –„Módosító javaslat a 111/5/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 124/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/9/2022. sz. –„Módosító indítvány Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 125/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/10/2022. sz. –„Módosító indítvány Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 126/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/5/2022. sz. –„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztést a 111/8-10/2022. sz. előterjesztésekben foglalt módosításokkal együtt.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve

129/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 127/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 129/2022. sz. –„Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztés határozati javaslatának a) és b) pontját.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 128/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 129/2022. sz. –„Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztés határozati javaslatának c) pontját.”

(2 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ FESZ Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve

133/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 129/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 133/2022. sz. –„FESZ Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Feszofe Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve

134/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 130/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 134/2022. sz. –„Feszofe Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ FEV IX. Zrt. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve

135/2022., 135/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester, Torzsa Sándor képviselő

 

VB 131/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 135/2/2022. sz. –„Módosító javaslat a 135/2022 számú előterjesztéshez” című – előterjesztést az alábbi kiegészítéssel: 

a határozati javaslat 1. pontjában szereplő 15 napos határidő a vizsgálat megkezdésére vonatkozik, befejezése pedig 2022. szeptember 1.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 132/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 135/2022. sz. –„FEV IX. Zrt. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról

126/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők

 

VB 133/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 126/2022. sz. –„Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

Top