2022. 05. 11-én 10.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről

94/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 104/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 94/2022. sz. –„Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Szolgálati lakás juttatása a kerületi rendőrkapitányságon, valamint a kerületi illetőségű katasztrófavédelmi szervnél dolgozó személyek részére

Sz-153/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 105/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságnak az Sz-153/2022. sz. –„Szolgálati lakás juttatása a kerületi rendőrkapitányságon, valamint a kerületi illetőségű katasztrófavédelmi szervnél dolgozó személyek részére” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása

111/2022., 111/2-4/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 106/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/2022.és 111/4/2022. sz. –„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)

110/2022., 110/2-3/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 107/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 110/2022. sz. –„Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

124/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 108/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 124/2022. sz. –„Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést.”

 (4 igen, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

112/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 109/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 112/2022. sz. –„Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban) 

105/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

VB 110/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 105/2022. sz. –„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(6 igen, 3 nem)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)

a.) 66/2/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

b.) Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)

67/2/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

VB 111/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 66/2/2022. sz. –„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta:

 

VB 112/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 67/2/2022. sz. –„Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására

106/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

 

VB 113/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 106/2022. sz. –„ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Sugar Free Monkey Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-168/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 114/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Sugar Free Monkey Kft. (székhelye: 5121 Jászjákóhalma, Zrínyi utca 2.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkoló 25 m2-es, a kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. május 12. naptól – 2022. szeptember 30. napja közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára, továbbá  2022. október 1. naptól – 2022. december 31. napja közötti időszakra a parkoló 3 m3-es területére vonatkozóan vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz hozzájárul az alábbiak szerint.  

A Sugar Free Monkey Kft. – a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény  149. § (1) bekezdése  alapján –   a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig  a  közterület használatára  ingyenes jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. december 31. napjáig –  az utószezonban –  fizetendő közterület-használati díj összege:   4.508-Ft/m2/hó, összesen:  40.572,-Ft.”

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ EL GRECO No.1. Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos parkoló, útpálya és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-169/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 115/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy úgy dönt, hogy az EL GRECO No. 1. Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 11-13.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzletével szembeni – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos parkoló 34 m2-es,  gyalogjárda 7 m2-es, és útpálya 4 m2-es a kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. május 12. naptól – 2022. október 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára, továbbá  2022. november 1. naptól – 2022. december 31. napja közötti időszakra a parkoló 3 m3-es területére vonatkozóan vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz hozzájárul az alábbiak szerint.  

Az EL GRECO No.1. Kft.  – a   veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény  149. § (1) bekezdése  alapján –   a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig  a  közterület használatára  ingyenes jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. december 31. napjáig –  az utószezonban –  fizetendő közterület-használati díj összege:   4.508-Ft/m/hó, összesen:  229.908,- Ft. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

12./ PIROS NAPKELTE Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 49. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-170/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

VB 116/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a PIROS NAPKELTE Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Krisztina körút 25. fszt. 2.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 49. szám előtti díszburkolatos parkoló 10 m2-es és gyalogjárda 3 m2-es, a kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. május 12. naptól – 2022. október 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul az alábbiak szerint.  

A PIROS NAPKELTE Kft.  – a   veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény  149. § (1) bekezdése  alapján –   a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig  a  közterület használatára  ingyenes jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. október 31. napjáig –  az utószezonban –  fizetendő közterület-használati díj összege:   4.508-Ft/m2/hó, összesen:  58.604,-Ft. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

13./ DOTRA Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-171/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 117/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a DOTRA Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 18. fsz. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti és melletti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 14. szám előtti díszburkolatos parkoló 34 m2-es, a kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. május 12. naptól – 2022. szeptember 30. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára, továbbá  2022. október 1. naptól – 2022. december 31. napja közötti időszakra a parkoló 3 m3-es területére vonatkozóan vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz hozzájárul az alábbiak szerint.  

A DOTRA Kft.  – a   veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény  149. § (1) bekezdése  alapján –   a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig  a  közterület használatára  ingyenes jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. december 31. napjáig –  az utószezonban –  fizetendő közterület-használati díj összege:   4.508-Ft/m2/hó, összesen:  40.572,- Ft. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

14./ Az FTC Icehockey Utánpótlás Kft. Budapest IX. kerület Fehérholló u. (38269) és (38268/5) hrsz. közterületére benyújtott díjkedvezményes közterület-használat iránti kérelme

Sz-172/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 118/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az FTC Icehockey Utánpótlás Kft. (székhelye: 1091. Budapest, Üllői út 129.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező Budapest IX. kerület Fehérholló u. 38269 és 38268/5 helyrajzi számú közterületeire jégpálya üzemeltetése és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítmények elhelyezésére kért közterület-használathoz 2022. május 13. napjától  – 2023. március 30. napjáig 90%-os díjkedvezménnyel hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 2022. április 1. napjától a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, továbbá vállalja a kedvezményezett időszak tartama alatt a terület folyamatos karbantartását és üzemeltetését, továbbá a korábbi időszakban tapasztalt illegális hulladék lerakások elkerülése érdekében és a közbiztonság folyamatos fenntartása miatt a terület vagyonvédelmét is ellátja.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

15./ Manfréd Pékség Kft. Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-173/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 119/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Manfréd Pékség Kft. (székhelye: 1077 Budapest, Rózsa utca 7. fszt. 5.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 21. szám előtti díszburkolatos parkoló 15 m2-es, a kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. május 12. naptól – 2022. október 15. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz vasárnapi zárvatartás mellett hétfőtől – péntekig: 07.00 órától – 18.00 óráig, szombaton: 08.00 órától 13.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva hozzájárul az alábbiak szerint.  

A Manfréd Pékség Kft.  – a   veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény  149. § (1) bekezdése  alapján –   a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig  a  közterület használatára  ingyenes jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. október 15. napjáig –  az utószezonban –  fizetendő közterület-használati díj összege:   4.508-Ft/m2/hó, összesen:  32.625,-Ft. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

16./ Borbár Kft. Budapest IX. kerület Ferenc tér 1. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-174/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 120/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Borbár Kft. (székhelye: 1038 Budapest, Pusztakúti út 10/B 1. em. 11.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (37450) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ferenc tér 1. szám előtti díszburkolatos parkoló 12 m2-es, a kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. május 15. naptól – 2022. október 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz vasárnapi zárvatartás mellett hétfőtől – csütörtökig: 16.30 órától – 21.00 óráig, péntektől – szombatig: 16.30 órától 22.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva hozzájárul az alábbiak szerint.  

A Borbár Kft. – a   veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény  149. § (1) bekezdése  alapján –   a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig  a  közterület használatára  ingyenes jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. október 31. napjáig –  az utószezonban –  fizetendő közterület-használati díj összege:   4.508-Ft/m2/hó, összesen:  54.096,-Ft. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

17./ IF Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-182/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 121/2022. (V.11.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-182/2022. sz. – „IF Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme” című – előterjesztést a napirendjéről leveszi.

Határidő: 2022. május 11.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

Top