2021. 11.10-én 10.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

73/2021., 73/2-3/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 31/2021. (XI.10.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 73/2021. és 73/3/2021. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2021. november 11.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Módosító indítvány az 54/2021. sz. előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)

54/2/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

 

VB 32/2021. (XI.10.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 54/2/2021. sz. – ”Módosító indítvány az 54/2021. sz. előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)” című – előterjesztést.”

(5 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ MCM Manga Cowboy Kft. közterület-használat iránti kérelme

Sz-128/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 33/2021. (XI.10.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a MCM Manga Cowboy Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 31/J. fsz. 4.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti és melletti – (36929) hrsz-ú  közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 31/C. szám előtti díszburkolatos parkoló 4 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2021. december 1. napjától – 2021. december 31. napjáig terjedő  időszakra, vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre Kérelmező az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló  176/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján ingyen jogosult.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ NORKABÁR Kft. közterület-használat iránti kérelme

Sz-129/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 34/2021. (XI.10.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a NORKABÁR Kft. (székhelye: 1192 Budapest, Zalaegerszeg utca 23. 1/4.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos parkoló 9 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2021. november 11. naptól – 2021. december 1. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre Kérelmező az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló  176/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján ingyen jogosult.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Piazza D. F. Kft. közterület-használat iránti kérelme

Sz-130/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 35/2021. (XI.10.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Piazza D. F. Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 11. fsz. 2.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37450) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ferenc tér 11. szám előtti díszburkolatos területre vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz – hétfőtől péntekig 8.00 – 21.00 óráig, szombaton és vasárnap 9.00 – 20.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva az alábbi bontásban hozzájárul:

  • 2021. november 11. – 2022. február 28. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére,
  •  2022. március 1. – 2022. április 30. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére,
  •  2022. május 1. – 2022. június 30. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 6 m2-es területére,
  •   2022. július 1. – 2022. szeptember 30. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 8 m2-es területére,
  •  2022. július 1. – 2022. szeptember 30. napjáig a Budapest IX. Ferenc tér 11. szám előtti díszburkolatos forgalom elől elzárt rész 4 m2-es területére,

melyre az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján 2021. december 31. napjáig ingyenesen jogosult, a fizetendő közterület használati díj 2022. január 1. napjától 2022. szeptember 30. napjáig elő- és utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.) bruttó 4.508,- Ft/m²/hó főszezonban (06.01-08.31.) bruttó 6.772,- Ft/m²/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ B2 TERV Kft. közterület-használat iránti kérelme

Sz-131/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 36/2021. (XI.10.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a B2 TERV Kft. (székhelye: 1039 Budapest, Sramli utca 1. 4. em. 19.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti és melletti – (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 23. szám előtti díszburkolatos parkoló 20 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2021. november 11. naptól – 2021. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához – hétfői zárvatartás mellett, keddtől csütörtökig:  10.00 órától – 23.00 óráig, péntektől szombatig:   10.00 órától 23.30 óráig, vasárnap: 10.00 órától – 23.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva hozzájárul, melyre az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján 2021. december 31. napjáig ingyenesen jogosult.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ A 208/2021. (IV.12.) számú önkormányzati határozat módosítása (Zora Lamental Kft.)

Sz-132/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 37/2021. (XI.10.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a 208/2021. (IV.12.) számú önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:

„A Városgazdálkodási Bizottság a Zora Lamental Kft. (székhelye: 1185 Budapest, Üllői út 638.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkoló 28 m2-es területére és a gyalogjárda 16 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban a koronavírus-világjárvány miatti veszélyhelyzet idején a vendéglátó üzletekre vonatkozó korlátozó intézkedések feloldását követő 1. naptól – 2021. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a 176/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján ingyenesen jogosult.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ A 2021. évi fenyőfa árusításra kiírt pályázat elbírálása a beérkezett pályázatok alapján

Sz-145/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 38/2021. (XI.10.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Farkas Mihály pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Farkas Mihály részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Angyal István tér (hrsz. 36854/1) – a pályázati felhívásban 4. sorszámon kijelölt – 20 m²-es közterületére 2021. december 15-től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 243.600,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 39/2021. (XI.10.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ Zsigmond Árpád pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond Árpád részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Dési Huber u. – Pöttyös utca (hrsz.:38236/407) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 2021. december 05-től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 83.100,- Ft.

2./ Erdélyi Istvánné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, de a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Dési Huber u. – Pöttyös utca (hrsz.:38236/407) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 2021. december 10-től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára kért közterület-használathoz nem járul hozzá, mert a helyszínre más pályázó előnyösebb ajánlatot tett.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 40/2021. (XI.10.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Benczes József pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Benczes József részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Csarnok tér (hrsz. 37054/10) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2021. december 08-tól 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 345.100,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 41/2021. (XI.10.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Benczes József pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Benczes József részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Csarnok tér (hrsz. 37054/10) – a pályázati felhívásban 2. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2021. december 08-tól 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 345.100,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 42/2021. (XI.10.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Benczes János pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Benczes János részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Csarnok tér (hrsz. 37054/10) – a pályázati felhívásban 3. sorszámon kijelölt – 10 m²-es közterületére 2021. december 07-től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 146.160,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 43/2021. (XI.10.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Zsigmond Árpád pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond Árpád részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Pöttyös utca metrófelszín (hrsz.:38299/5) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 2021. december 21-től 2021. december 23-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 26.775,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 44/2021. (XI.10.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ Zsigmond Árpádné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond Árpádné részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Napfény u. 10. sz. előtti (hrsz. 38236/97) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 2021. december 05-től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 178.500,- Ft.

2./ Erdélyi Istvánné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, de a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Napfény u. 10 (hrsz.:38236/97) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 2021. december 10-től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára kért közterület-használathoz nem járul hozzá, mert a helyszínre más pályázó előnyösebb ajánlatot tett.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 45/2021. (XI.10.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Sebőkné Léhn Irén pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Sebőkné Léhn Irén részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Ferenc tér (hrsz.:37450) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 2021. december 12-től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 158.340,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 46/2021. (XI.10.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Molnár Jánosné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Molnár Jánosné részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Ecseri út – Üllői út – szerviz út által határolt terület (hrsz.:38236/202) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 2021. december 20-től 2021. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 20.775,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

A 9-10. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a VB 47/2021. (XI.10.) sz. határozat a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találthatóak. 

Top