2019. 12.02-án 12.30 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ A 2019. évi fenyőfa árusításra kiírt pályázat elbírálása a beérkezett pályázatok alapján

Sz-341/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 2/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ Zsigmond Tivadarné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond Tivadarné részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Angyal István tér (hrsz. 36854/1) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2019. december 05-től 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 406.000,- Ft.

2./ Farkas Mihály pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Farkas Mihály részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Angyal István tér (hrsz. 36854/1) – a pályázati felhívásban 2. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2019. december 05-től 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 406.000,- Ft.

3./ Zsigmond Tivadarné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond Tivadarné részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Angyal István tér (hrsz. 36854/1) – a pályázati felhívásban 3. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2019. december 05-től 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 406.000,- Ft.

4./ Farkas Mihály pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Farkas Mihály részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Angyal István tér (hrsz. 36854/1) – a pályázati felhívásban 4. sorszámon kijelölt – 20 m²-es közterületére 2019. december 05-től 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 324.800,- Ft. 

5./ Zsigmond Richárd Gáborné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond Richárd Gáborné részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Dési Huber u. – Pöttyös utca (hrsz.:38236/407) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 10 m²-es közterületére 2019. december 05-től 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 55.400,- Ft. 

6./ Benczes József pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Benczes József részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Csarnok tér (hrsz. 37054/10) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2019. december 05-tól 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 406.000,- Ft.

7./ Benczes József pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Benczes József részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Csarnok tér (hrsz. 37054/10) – a pályázati felhívásban 2. sorszámon kijelölt – 25 m²-es közterületére 2019. december 05-tól 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 406.000,- Ft.

8./ Benczes János pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Benczes János részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Csarnok tér (hrsz. 37054/10) – a pályázati felhívásban 3. sorszámon kijelölt – 10 m²-es közterületére 2019. december 05-től 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 162.400,- Ft.

9./ Zsigmond Árpád pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond Árpád részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Pöttyös utca metrófelszín (hrsz.:38299/5) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 2019. december 05-től 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 178.500,- Ft.

10./ Zsigmond Árpádné pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és Zsigmond Árpádné részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Napfény u. 10. sz. előtti (hrsz. 38236/97) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 2019. december 05-től 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 83.100,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

VB 3/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Sebőkné Léhn Irén pályázatát befogadja, és Sebőkné Léhn Irén részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő Budapest IX. kerület Ferenc tér (hrsz.:37450) – a pályázati felhívásban 1. sorszámon kijelölt – 15 m²-es közterületére 2019. december 12-től 2019. december 24-ig tartó időszakra fenyőfa árusítás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 158.340,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (napernyőtalp) tárolására irányuló közterület-használati kérelem 

Sz-327/2019., Sz-331/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Sz-327/2019. sz. előterjesztés

 

VB 4/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a JZJ Kft. (székhelye:1092 Budapest, Ráday utca 35.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 34. szám előtti díszburkolatos parkoló 3 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. december 3. – 2019. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 2019. október 5. napjától a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig terjedő időtartamra a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolásából eredő díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő közterület használati díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-331/2019. sz. előterjesztés

 

VB 5/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Büki és Fia Kft. (székhelye:1026 Budapest, Bimbó utca 121.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 8. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es (üzlete előtti és melletti) területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. december 3. – 2019. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolása céljára a közterület használathoz hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján 2019. november 1. napjától a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig terjedő időtartamra a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy (konzolos napernyőtalp) tárolásából eredő díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni. A fizetendő közterület használati díj bruttó 4.508,- Ft/m²/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Egyéb –nem vendéglátó-terasz kialakítására vonatkozó- közterület-használati kérelem

Sz-334/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 6/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Ranyák György egyéni vállalkozó (1094 Budapest, Tompa u. 15/b.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 15/b. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 1 m2-es területére 2020. január 1. – 2020. december 31. közötti időszakra, reklámvitrin fennmaradása céljára a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj 9.228,- Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem

Sz-335/2019., Sz-336-340/2019., Sz-342/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Sz-335/2019. sz. előterjesztés

 

VB 7/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Bak és Társa Közút Kft. (2161. Csomád, Kossuth Lajos utca 22.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37910/27) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Gabona u. 8. szám előtti útpálya összesen 84 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, toronydaru építés céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett az alábbi napra:

 1. december 5. napjára 1 napra 

a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, a kért 1 napra összesen: 16.464,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-336/2019. sz. előterjesztés

 

VB 8/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Tega – Bau Kft. (1096. Budapest, Lenhossék u. 40.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37768) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Márton u. 14. szám előtti útpálya összesen 100 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, daruzás céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett az alábbi napokra:

 1. december 4. és 5. napjára, 2 napra

a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, a 2 napra összesen: 39.200,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-337/2019. sz. előterjesztés

 

VB 9/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Tega – Bau Kft. (1096. Budapest, Lenhossék u. 40.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37217) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Márton u. 37. szám előtti útpálya összesen 100 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, daruzás céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett az alábbi napokra:

 1. december 5. és 6. napjára, 2 napra

a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, a 2 napra összesen: 39.200,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-338/2019. sz. előterjesztés

 

VB 10/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

1./ A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a GEOS Invest Hungária Kft. (1053. Budapest, Ferenciek tere 7. – 8.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36824) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Erkel u. 18. szám előtti útpálya összesen 390 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, daruzás céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett az alábbi napokra:

 1. december 2. és 3. napjára, 2 napra

a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, a 2 napra összesen: 152.880,- Ft.

2./ A Városgazdálkodási Bizottság tájékoztatja a GEOS Invest Hungária Kft-t, hogy szükségesnek tartja a Kft. és a szomszédos, Üllői út 11-13. szám alatti társasház kártérítési vitájának megegyezéssel történő rendezését.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-339/2019. sz. előterjesztés

 

VB 11/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a GEOS L16 Ingatlan Kft. (1053. Budapest, Ferenciek tere 7. – 8.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37723) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Lenhossék u. 16. szám előtti útpálya összesen 180 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, daruzás céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett az alábbi napokra:

 1. december 11. és 12. napjára, 2 napra

a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, a 2 napra összesen: 70.560,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-340/2019. sz. előterjesztés

 

VB 12/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar Közút és Közterület Kft. (1136. Budapest, Pannónia u. 11.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37902/2) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Angyal u. 1. – 3. szám előtti útpálya összesen 80 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, daruzás céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett az alábbi napokra:

 1. december 09 napja és 2019. december 14. napja között, 6 napra

a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 230,- Ft/m2/nap, a 6 napra összesen: 110.400,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-342/2019. sz. előterjesztés

 

VB 13/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Mátragép-98 Kft. (3273. Halmajugra, Kossuth u. 141/1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (37449) hrsz.-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Balázs Béla u. 21. szám előtti útpálya összesen 72 m2-es területére forgalmi rend megváltoztatásával járó felvonulási terület kialakítására, toronydaru építés céljára a Budapest Közút Zrt. által kiadott forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás előírásainak kötelező betartása mellett az alábbi napra:

 1. december 9. napjára 1 napra

a közterület-használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,- Ft/m2/nap, a kért 1 napra összesen: 14.112,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Határozat módosítás

Sz-326/2019., Sz-328-330/2019. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Sz-326/2019. sz. előterjesztés

 

VB 14/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a VVKB 47/2019. (I.23.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A Városgazdálkodási Bizottság a Levin és Fia Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt,

 1. a) hogy a Levin és Fia Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 24-26. 5/40.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – az üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 23. szám előtti díszburkolatos parkoló 10 m2-es  területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. április 1. napjától – 2019. április 30. napjáig, továbbá a  díszburkolatos parkoló 33 m2-es  területére 2019. május 1. napjától – 2019. december 2. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó,
 2. b) hogy a Levin és Fia Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 24-26. 5/40.)  részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – az  üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 23. szám előtti díszburkolatos parkoló 3 m2-es  területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától – 2019. december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. időtartamra, 3 m2-es területre vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó: 

– 2019. január 24. napjától – 2019. március 31. napjáig a parkoló 3 m2-es területére,

– 2019. december 3. napjától – 2019. december 31. napjáig a parkoló 3 m2-es területére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-328/2019. sz. előterjesztés

 

VB 15/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a VVKB 15/2019. (I.23.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A Városgazdálkodási Bizottság a STAR ANISE Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja, és úgy dönt,

 1. a) hogy a STAR ANISE Kft. (székhelye:1112 Budapest, Péterhegyi lejtő 59.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám előtti díszburkolatos parkolósáv területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. március 14. napjától – 2019. december 2. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához az alábbi bontásban hozzájárul,

– 2019. március 14. – 2019. március 31. napjáig a parkolósáv 13 m2-es területére,

– 2019. április 1. – 2019. december 2. napjáig a parkolósáv 25 m2-es területére vonatkozóan,

melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,-Ft/m2/hó,

 1. b) hogy a STAR ANISE Kft. (székhelye:1112 Budapest, Péterhegyi lejtő 59.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám előtti díszburkolatos parkolósáv területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától – 2019. december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. időtartamra, 3 m2-es területre vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó: 

– 2019. január 24. napjától – 2019. március 13. napjáig a parkoló 3 m2-es területére,

– 2019. március 14. napjától – 2019. március 31. napjáig a parkoló 1 m2-es területére,

– 2019. december 3. napjától – 2019. december 31. napjáig a parkoló 3 m2-es területére.

 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-329/2019. sz. előterjesztés

 

VB 16/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a VVKB 202/2019. (V.15.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az Amin Restaurant Kft. (székhelye:1096 Budapest, Ernő utca 21. fsz) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 49. szám előtti díszburkolatos parkoló 18 m2-es területére a főépítészi vélemény benyújtásának és a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. május 16. – 2019. december 2. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára, továbbá a 2019. december 3. – 2019. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára 2 m2-es területre vonatkozóan a közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő- és utószezonban (01.01-05.31. és 09.01-12.31.) bruttó 4.508,- Ft/m²/hó főszezonban (06.01-08.31.) bruttó 6.772,- Ft/m²/hó, valamint a terasz kiegészítő tárgyainak tárolása után fizetendő közterület-használati díj: 4.508 Ft/m²/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-330/2019. sz. előterjesztés

 

VB 17/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a VVKB 55/2019. (I.23.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A Városgazdálkodási Bizottság az Input Bar & Bistro Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy az Input Bar & Bistro Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos parkolósáv  27 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. április 1. napjától – 2019. december 2. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,- Ft/m2/hó.

A Városgazdálkodási Bizottság a VVKB 56/2019. (I.23.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A Városgazdálkodási Bizottság az Input Bar & Bistro Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt,

 1. a) hogy az Input Bar & Bistro Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 26 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. április 1. napjától – 2019. december 2. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj elő és utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó, főszezonban bruttó 6.772,- Ft/m2/hó,
 2. b) hogy az Input Bar & Bistro Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2019. január 24. napjától – 2019. december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul azzal a feltétellel, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjáig a vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolásból eredő, a 2019. január 1. – 2019. január 23. időtartamra, 3 m2-es területre vonatkozó díjfizetési kötelezettségének köteles eleget tenni, melyre a fizetendő közterület használati díj előszezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó:
 3. január 24. napjától – 2019. március 31. napjáig 3 m2-es területére,
 4. december 3. – 2019. december 31. napjáig 3 m2-es területére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Díjcsökkentés iránti kérelem

Sz-325/2019., Sz-332/2019. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Sz-325/2019. sz. előterjesztés

 

VB 18/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a PANREX Kft. (2097 Pilisborosjenő, Kökény köz 8/B.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező – (38299/3) hrsz.-ú – Budapest IX. kerület  Ecseri úti metrófelszín gyalogjárda közterületének használata után 2019. augusztus 8-tól mindaddig, amíg az M3 metrófelújítási projekt munkálatai érdekében felvonulási terület van kialakítva a pavilon körül, a meghatározott közterület-használati díj összegét 99 %-al mérsékli. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

Sz-332/2019. sz. előterjesztés

 

VB 19/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Levin és Fia Kft. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 24-26 V.em. 40.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező – (36929) hrsz.-ú – Budapest IX. kerület Ráday utca 23. szám előtti parkoló közterülete után a 2019. október 30. napjától – 2019. december 31. napja közötti időszakra meghatározott közterület-használati díj összegét 90 %-al mérsékli. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

7./ Részletfizetési kérelem

Sz-333/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 20/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Sugar Free Monkey Kft. (székhelye: 2119 Pécel, Szamos utca 21/C.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti parkolósáv 25 m2-es területére kihelyezett vendéglátó terasz után felhalmozott 912.300,-Ft közterület-használati díjtartozás 6 havi egyenlő (152.050,-Ft/hó) részletekben történő megfizetését engedélyezi.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VB 21/2019. (XII.2.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Cserép Mihály Zoltánt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja.

Határidő: 2019. december 2.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

A 8. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a VB 22-23/2019. (XII.2.) sz. határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.

Top