2022. 05.03-án 9.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Az új SZMSZ 1. vázlatának megvitatása

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Árva Péter a bizottság elnöke

 

 
SZMSZSZB 2/2022. (V.3.)

Határozat

Az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottság felkéri dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyzőt és Árva Pétert a Bizottság Elnökét, hogy 4 héten belül készítsenek el a Jegyző Asszonnyal leegyeztetett és tárgyalásra alkalmas végleges javaslatot az új SZMSZ-ről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Árva Péter elnök

                  (4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

Top