2021. 09.07-én 10.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ A Képviselő-testület SZMSZ felülvizsgálatának  folytatása

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

SZMSZSZB 8/2021. (IX.7.)

Határozat

Az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a szóban ismertetett menetrendet az alábbiak szerint fogadja el: 

 

„[FOLYAMATÁBRA – MI A MENETREND?]

TE -15 nap (szerda) – előterjesztések leadása

TE -14 nap (csütörtök) – Házbizottság napirendek kiküldése

  párhuzamosan törvényességi kontroll

TE –10/-9/-8 nap (hétfő kedd szerda) – Házbizottság Ülése – elnökök meghívása mellett

TE -13 nap (péntek) – előterjesztések leadása

TE -10 nap (hétfő) – Házbizottság napirendek kiküldése

  párhuzamosan törvényességi kontroll

TE -8 nap (szerda) – Házbizottság Ülése – elnökök meghívása mellett”.

 

(5 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

SZMSZSZB 9/2021. (IX.7.)

Határozat

Az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottság támogatja, hogy Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatánál alakuljon meg a Budapest Bizottság.

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

SZMSZSZB 10/2021. (IX.7.)

Határozat

Az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottság javasolja, hogy Budapest IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatánál megalakuló Budapest Bizottságnak 7 tagból álljon.

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

SZMSZSZB 11/2021. (IX.7.)

Határozat

Az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Bizottság üléseire közvetlenül a a Főváros Közgyűlésének üléseit megelőzően kerüljön sor.

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

SZMSZSZB 12/2021. (IX.7.)

Határozat

Az SZMSZ-szerkesztő Ideiglenes Bizottság felkéri dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző urat, hogy vizsgálja meg, hogy az SZMSZ mellékletében szabályozható-e az, hogy melyik társadalmi szervezet hány fő Felügyelő Bizottsági tagot és külső bizottsági tagot delegálhat.

(5 igen, 1 tartózkodás)

Top