2022. 01.25-én 9:00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Az Ecseri úti metróállomás felszíni térrendezésének tervezési programja

Sz-25/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX. Zrt. vezérigazgató

 

RÖNK 2/2022. (I.25.) sz.

Határozat

A Részönkormányzat úgy dönt, hogy az Sz-25/2022. számú előterjesztésben bemutatott Ecseri úti metróállomás felszíni térrendezésének tervezési programját támogatja, javasolja a tervező kiválasztását szolgáló eljárás megindítását az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően, ha a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

Határidő: 2022. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(4 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)

6/2022., 6/2-4/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 3/2022. (I.25.) sz.

Határozat

A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/4/2022. sz. – ”Módosító javaslat a 6/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

RÖNK 4/2022. (I.25.) sz.

Határozat

A Részönkormányzat felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy a hogy a Távíró u. 24. sz. alatti játszótér felújításának fedezetét biztosítsa a 2021. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletben.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

RÖNK 5/2022. (I.25.) sz.

Határozat

A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/2022. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

7/2022., 7/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 6/2022. (I.25.) sz.

Határozat

A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 7/2022. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ A Czuczor utca és az Ifjúmunkás utcák átnevezésével kapcsolatos döntés

16/2022., 16/2/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész

 

RÖNK 7/2022. (I.25.) sz.

Határozat

A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 16/2022. sz. – ”A Czuczor utca és az Ifjúmunkás utcák átnevezésével kapcsolatos döntés” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(5 igen, 2 nem)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Parkolásvizsgálat a József Attila-lakótelepen

Sz-26/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX. Zrt. vezérigazgató

 

RÖNK 8/2022. (I.25.) sz.

Határozat

A Részönkormányzat felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy kezdeményezze a 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 35.15 a) pontjának felülvizsgálatát a telítettség megállapításánál figyelembe veendő szempontok vonatkozásában, különös tekintettel a két óránál rövidebb idejű parkolási igények esetén megállapított 20%-os telítettségi mértékre. 

Határidő: 30 nap

Felelős: Hidasi Gyula elnök

(5 igen, 2 nem)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

Top