2021. 11.09-én 9:00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

73/2021., 73/2/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 29/2021. (XI.9.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 73/2021. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.”

(3 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Módosító indítvány az 54/2021. sz. előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)

54/2/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

 

RÖNK 30/2021. (XI.9.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A József Attila Városrészi Önkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 54/2/2021. sz. – ”Módosító indítvány az 54/2021. sz. előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)” című – előterjesztést.”

 (3 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

Top