2020. 02.13-án 9.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Cselekvési terv a József Attila-lakótelep központi főtér TÉR_KÖZ pályázat keretében történő felújítására és ezzel összefüggésben az Ecseri úti metrófelszín rendezése

52/2/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő Szűcs Balázs főépítész

 

RÖNK 8/2020. (II.13.)

Határozat

A József Attila Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 52/2/2020. sz. „Cselekvési terv a József Attila-lakótelep központi főtér TÉR_KÖZ pályázat keretében történő felújítására és ezzel összefüggésben az Ecseri úti metrófelszín rendezése” című – előterjesztést a fent elhangzott módosításokkal.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Hidasi Gyula elnök 

 (6 igen, egyhangú)

 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)

4/6/2020., 4/8/2020., 4/10/2020., 4/11/2020, 4/13/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 9/2020. (II.13.)

Határozat

A József Attila Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/6/2020. sz. ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést a fenti kiegészítésekkel.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Hidasi Gyula elnök 

 (6 igen, egyhangú)

 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről a József Attila-lakótelepen

Sz-59/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Rimovszki Tamás Ferencvárosi Közterület-felügyelet igazgatója

 

A bizottság az alábbi határozatot hozza:

 

RÖNK 10/2020. (II.13.)

Határozat

A József Attila Részönkormányzat tudomásul veszi a Sz-59/2020. sz. ” Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről a József Attila-lakótelepen” című – tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, hogy

Kéri az ez évben kihelyezésre kerülő kamerák címei között az alábbi címek is szerepeljenek: Epreserdő utca- Ecseri út, Üllői őt – Csárdás köz, Üllői őt- Távíró utca, Epreserdő utca 28. garázssor), Üllői út 187. (szelektív hulladékgyűjtő), Friss utca- Toronyház utca, Üllői őt 155., Üllői út 179. (belső út), Dési Huber utca- Üllői út kereszteződés, Dési Huber utca- Pöttyös utca sarok. 

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Hidasi Gyula elnök 

 (6 igen, egyhangú)

 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Hóeltakarítási-és síkosság mentesítési feladatok ellátása

Sz-53/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

RÖNK 11/2020. (II.13.)

Határozat

A József Attila Városrészi Önkormányzat úgy dönt, hogy a Sz-53/2020. számú előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi és felkéri a Polgármestert, hogy a köztisztasági feladatellátással összefüggő kötelezettségeket bemutató, a településrészi önkormányzat területét érintő térképi lehatárolás elkészítése érdekében vegye fel a kapcsolatot az FKF Zrt-vel és gondoskodjon a térkép 2020. május 31-ig történő elkészíttetéséről.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, egyhangú)

 (A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat a 2020. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírására egynyári virágpalánták és virágföld térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására.

Sz-55/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

RÖNK 12/2020. (II.13.)

Határozat

1.)A József Attila Városrészi Önkormányzat javasolja a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak, hogy:

a.) 2020-ban a „Föld Napja” alkalmából a József Attila Városrészi Önkormányzattal közös pályázatot írjon ki a Sz-50 /2020. számú előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal és formában,

b.) a kiírásra kerülő pályázathoz az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a „3205 Környezetvédelem” költségvetési sor terhére 2.500.000 forint keretösszeget biztosítson legfeljebb 15 ezer egynyári virágpalánta és 300 db 20 literes virágföld beszerzésére;

c.) kérje fel a Polgármestert a pályázathoz szükséges virágpalánták és virágföld beszerzésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatására, a pályázat teljes körű lebonyolítására és a beérkezett pályázatok Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elé terjesztésére azzal, hogy a vonatkozó bizottsági előterjesztést előzetes megtárgyalás céljából a József Attila Városrészi Önkormányzat részére meg kell küldeni.

Határidő:a lakossági pályázat kiírására: 2020 évi költségvetés elfogadása után 2 héten belül

               a benyújtott pályázatok Bizottság elé terjesztésére: 

               jelentkezési lapok benyújtási határideje utáni 2 héten belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.)A József Attila Városrészi Önkormányzat felkéri a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy az Sz-55/2020. számú előterjesztésben szereplő határidőket figyelembe véve a pályázat lebonyolításával összefüggő döntések meghozatala érdekében – szükség esetén – rendkívüli bizottsági ülést hívjon össze.

Határidő: a lakossági pályázat kiírására: 2020 évi költségvetés elfogadása után 2 héten belül

               a benyújtott pályázatok Bizottság elé terjesztésére: 

               jelentkezési lapok benyújtási határideje utáni 2 héten belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen,1 tartózkodás)

 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Tájékoztató az Epreserdő utcai kiserdő területén parkoló építés lehetőségéről, valamint a Csengettyű és az Ifjúmunkás utcák felújításának becsült költségéről

Sz-58/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető

 

RÖNK 13/2020. (II.13.)

Határozat

A József Attila Részönkormányzat tudomásul veszi a Sz-58/2020. sz. ” Tájékoztató az Epreserdő utcai kiserdő területén parkoló építés lehetőségéről, valamint a Csengettyű és az Ifjúmunkás utcák felújításának becsült költségéről” című – előterjesztést. 

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Hidasi Gyula elnök 

 (6 igen, egyhangú)

Top