2022. 05.25-én 14.30 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

111/5-10/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 30/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/8/2022. – ”Módosító javaslat 111/5/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 31/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/9/2022. – ”Módosító indítvány Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítására” című – előterjesztést a szóbeli kiegészítéssel együtt.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 32/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/10/2022. – ”Módosító indítvány Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítására” című – előterjesztést a szóbeli kiegészítéssel együtt.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 33/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/5-10/2022. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)

130/4/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Deutsch László képviselő

 

PEB 34/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/4/2022. – „Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve elfogadása 

129/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 35/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 129/2022. sz. – „Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve elfogadása” című – előterjesztés határozati javaslatának A) és B) pontját.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 36/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 

„A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 129/2022. sz. – „Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve elfogadása” című – előterjesztés C határozati javaslatát.”

(5 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ FESZ Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

133/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 37/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 133/2022. sz. – „FESZ Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

 

5./ Feszofe Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

134/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 38/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 134/2022. sz. – „Feszofe Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

 

6./ FEV IX. Zrt. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

135/2022. és 135/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 39/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek azt a szóbeli módosító indítványt, hogy a 135/2022. sz. előterjesztésben, a FEV IX. Zrt. beszámolójában és üzleti tervében szereplő eredmények az eredménytartalékba kerüljenek.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 40/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 135/2/2022. sz. – „FEV IX. Zrt. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 41/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 135/2022. sz.,135/2/2022. sz. és az ülésen elhangzott módosítással együtt – „FEV IX. Zrt. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Döntés a Lónyay u. 26. sz. alatti ingatlanról

119/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina

 

PEB 42/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 119/2022. sz. – „Döntés a Lónyay u. 26. sz. alatti ingatlanról” című – előterjesztés A) határozati javaslatát.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról

126/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők

 

PEB 43/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 126/2022. sz. – „Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Döntés a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági elnökeinek és tagjainak, illetve az igazgató tanács elnökének és tagjainak javadalmazásáról 

127/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők

 

PEB 44/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 127/2022. sz. – „Döntés a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági elnökeinek és tagjainak, illetve az igazgató tanács elnökének és tagjainak javadalmazásáról” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(5 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázat kiírása

128/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 45/2022. (V.25.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 128/2022. sz. – „Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázat kiírása” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

Top