2022. 03.09-én 14.30 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

69/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 15/2022. (III.9.) sz.
Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 69/2022. sz. – „A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

Top