2022. 02.16-án 14.30 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló)

6/6-8/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 11/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/8/2022. sz. – „Módosító javaslat a 6/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (5 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

PEB 12/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/62022. és 6/8/2022 sz. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló)” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (4 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Döntés a Lónyay Property Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásról

53/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 13/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 53/2022. sz. –„Döntés a Lónyay Property Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásról” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Kállay Gáborné elnök 

 (4 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

Top