2021. 07.28-án 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” című TÉR_KÖZ pályázat visszavonására, és kiegészítő támogatás megpályázására a „Bakáts projekt” című TÉR_KÖZ pályázat vonatkozásában

16/2021., 16/2/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

PEB 7/2021. (VII.28.) sz.

Határozat

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 16/2021., 16/2/2021. – ”Javaslat a „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” című TÉR_KÖZ pályázat visszavonására, és kiegészítő támogatás megpályázására a „Bakáts projekt” című TÉR_KÖZ pályázat vonatkozásában” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. július 29.

Felelős: Kállay Gáborné elnök

 (4 igen, 1 tartózkodás)

Top