2022. 05.26-án 14.00-kor tartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

111/5-10/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester, Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők

 

192/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című napirend vitáját lezárja.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

193/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 111/8/2022. és 111/8/2/2022. sz. – „Módosító javaslat a 111/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztések szerint létrehozza az új, 4325 számú „Idősgondozás átalakítása” nevű költségvetési sort és 140 millió Ft-ot csoportosít át. A fedezetet 20 millió Ft erejéig a 2985-ös költségvetési sor „kiemelt rendezvények” megnevezésű alsora, 77 millió Ft erejéig a 4119-es költségvetési sor, 23 millió Ft erejéig a 3411-es költségvetési sor, 10 millió Ft erejéig a 3212-es költségvetési sor és 10 millió Ft erejéig a 3206-os költségvetési sor terhére biztosítja.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 (12 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

194/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 111/8/2022. és 111/8/2/2022. sz. – „Módosító javaslat a 111/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztések szerint a 3111. számú, „Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés” költségvetési sort 200 millió Ft-tal megemeli. A fedezetet 150 millió Ft erejéig az 5023-as költségvetési sor, 50 millió Ft erejéig pedig a 6137-es költségvetési sor terhére biztosítja.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 (13 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

195/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 111/8/2022. és 111/8/2/2022. sz. – „Módosító javaslat a 111/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztések szerint a 6137. számú, „Felújításokkal kapcsolatos várható többletkiadás” költségvetési sort 57,7 millió Ft-tal megemeli. A fedezetet az 5017-es költségvetési sor (45 millió forint erejéig) és a 3217-es költségvetési sor (12,7 millió forint erejéig) terhére biztosítja. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 (13 igen, 4 tartózkodás)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

196/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 111/8/2022. és 111/8/2/2022. sz. – „Módosító javaslat a 111/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztések szerint a költségvetési rendelet 24. §-a kiegészül egy további bekezdéssel: 

„(3) A 3111. számú költségvetési sorról különösképpen a Sobieski utca 3. és Sobieski utca 5. szám alatt található önkormányzati bérházak kiürítését kell fedezni.”

Határidő: 15 nap

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 (14 igen, 3 tartózkodás)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

197/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 111/8/2/2022. sz. – „Módosító javaslat a 111/2022. számú előterjesztéshez” című – előterjesztés szerint létrehozza az új, 5009 számú „Boráros téri lift tervezése” nevű költségvetési sort 20 millió Ft-tal. A fedezetet a 6136-os költségvetési sor terhére biztosítja. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 (10 igen, 3 nem, 4 tartózkodás)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

198/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ az Önkormányzat …………… előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt – ……./2022. (…..) önkormányzati rendeletet a 111/9/2022. számú módosító indítványban foglalt módosításokkal rendeletként elfogadja.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

2./ a 1093 Budapest, Pipa u. 4. sz. alatti fogorvosi rendelőben Carestream Dental CS 8100 2D+ panoráma röntgen-készülék beszerzési költségeinek támogatására, a Dentiscalpium Kft. részére 4.500.000 Ft összegben támogatást nyújt.

3./ felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés jelen határozat 2./ pontjának megfelelő megkötésére.

Határidő: 2022. június 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, 3 tartózkodás)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

199/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat …………….. előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt – ……./2022. (…..) önkormányzati rendeletet a 111/10/2022. számú módosító indítványban foglalt módosításokkal rendeletként elfogadja.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

(10 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

200/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2022. (…..) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 5 tartózkodás)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen, 0 nem, 4 tartózkodás mellett megalkotja 12/2022. (VI.1.) önkormányzati rendeletét 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

201/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 1. a FEV IX. Zrt-vel kötött bérleményüzemeltetési közszolgáltatási szerződésben szereplő, a 2022. évre meghatározott kompenzáció összegét bruttó 3.500 eFt-tal megemeli.
 2. felhatalmazza a polgármestert a FEV IX. Zrt.-vel kötött bérleményüzemeltetési közszolgáltatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosítás megkötésére.

Határidő: 2022. június 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

202/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 1. a FEV IX. Zrt-vel kötött parkolás üzemeltetési közszolgáltatási szerződésben szereplő, 2022. évre meghatározott kompenzáció összegét bruttó 12.000 eFt-tal megemeli, 
 2. felhatalmazza a polgármestert a FEV IX. Zrt. kötött parkolás üzemeltetési közszolgáltatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosítás megkötésére.

Határidő: 2022. június 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 4 tartózkodás)

 

203/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 1. a FEV IX. Zrt-vel kötött támogatási szerződésben szereplő, a 2022. évre meghatározott támogatás összegét 4.000 eFt-tal megemeli, 
 2. felhatalmazza a polgármestert a FEV IX. Zrt. kötött támogatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosítás megkötésére.

Határidő: 2022. június 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 5 tartózkodás)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

2./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014 (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló) 

130/4/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen, 0 nem, 5 tartózkodás mellett megalkotja 13/2022. (VI.1.) önkormányzati rendeletét a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

3./ Javaslat az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének módosítására 

115/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

204/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1./ 2022. május 1. napjától Reiner Roland főállású alpolgármester havi bruttó illetményét 1.170.000 Ft-ban, idegennyelv-tudási pótlékát 36.000 Ft-ban állapítja meg.

2./ 2022. május 1. napjától Reiner Roland főállású alpolgármester havi költségtérítését 175.500 Ft-ban állapítja meg.

3./ 2022. május 1. napjától Döme Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 585.000 Ft-ban állapítja meg.

4./ 2022. május 1. napjától Döme Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester havi költségtérítését 87.750 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 5 tartózkodás)

 

205/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1.) 2022. május 1. napjától Reiner Roland főállású alpolgármester havi bruttó illetményét 1.170.000 Ft-ban, idegennyelv-tudási pótlékát 36.000 Ft-ban állapítja meg.

2.) 2022. május 1. napjától Reiner Roland főállású alpolgármester havi költségtérítését 175.500 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 5 tartózkodás)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

206/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1./ 2022. május 1. napjától Döme Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 585.000 Ft-ban állapítja meg.

2./ 2022. május 1. napjától Döme Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester havi költségtérítését 87.750 Ft-ban állapítja meg.”

(7 igen, 3 nem, 7 tartózkodás)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

4./ Ferencvárosi Média Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

129/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

207/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a) a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolóját elfogadja.
 2. b) felhatalmazza az ügyvezetőt a 2021. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, illetve Hagymási Zoltán ügyvezető 

(10 igen, 4 tartózkodás)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

208/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét jóváhagyja.”

 (3 igen, 5 nem, 6 tartózkodás)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

5./ FESZ Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

133/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

209/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a) a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi éves beszámolóját elfogadja.
 2. b) felhatalmazza az ügyvezetőt a 2021. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságra történő benyújtására és közzétételére.
 3. c) a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét jóváhagyja.
 4. d) megválasztja Boza István könyvvizsgálót (Eng. szám: MKVK-003036) a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2022. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig egy éves időtartamra, 187 eFt + ÁFA / hó összegű díjazással. Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó megbízási szerződést – a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által javasolt standard tartalommal – 15 napon belül kösse meg, és gondoskodjon a változásnak a Társaság Alapító Okiratában történő átvezetéséről.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, illetve dr. Mechler András ügyvezető 

(12 igen, 2 tartózkodás)

A szavazásban 14 képviselő vett részt:

 

6./ Feszofe Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

134/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

210/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a) a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFE) Nonprofit Kft. 2021. éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az adózott eredmény 16.581 E Ft-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartalékba.
 2. b) felhatalmazza az ügyvezetőt a 2021. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.
 3. c) a Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó (FESZOFE) Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, illetve Polyák Béla Attila ügyvezető 

(10 igen, 5 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

7./ FEV IX. Zrt. 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

135/2022., 135/2/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester, Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők

 

211/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2020. december 14-én kelt megbízási szerződését vizsgálja felül, és annak módosítására tegyen javaslatot.

Határidő: 60 nap

Felelős: Takács Krisztián, GKB elnöke

(9 igen, 2 nem, 5 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

212/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 1. a) a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2021. évi éves beszámolóját elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az adózott eredmény 205 E Ft-os nyereséget mutat, a társaság ezt az összeget helyezze eredménytartalékba.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, illetve Pataki Márton Dániel vezérigazgató 

 

aa.) a Képviselő-testület a 124/2022. sz. előterjesztés 14. számú mellékletében („megfelelési tanácsadói jelentés”) foglaltak kivizsgálása céljából felkéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot, hogy külső szakértő(k) bevonásával folytasson le vizsgálatot és arról írjon jelentést a Képviselő-testületnek.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

 1. b) felhatalmazza a vezérigazgatót a 2021. évi éves beszámoló aláírására és annak a Cégbíróságon történő benyújtására és közzétételére.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, illetve Pataki Márton Dániel vezérigazgató 

 

 1. c) a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2022. évi üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, illetve Pataki Márton Dániel vezérigazgató 

 

 1. d) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. tulajdonosi jogokat gyakorló testülete utasítja a gazdasági társaságot arra, hogy a 124/2022. sz. előterjesztést 14. számú mellékletében („megfelelési tanácsadói jelentés”) bemutatott elmaradt kötbérkövetelésekkel haladéktalanul érvényesítse vagy 2022. augusztus 31-éig a társaság vezetője nyilatkozzon arról, hogy miért nem történt meg a kötbérezés.

Határidő: 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

 1. e) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 2020. december 14-én kelt megbízási szerződését vizsgálja felül, és annak módosítására tegyen javaslatot.

Határidő: 60 nap

Felelős: Takács Krisztián, GKB elnöke

 

 1. f) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. működésének felülvizsgálatára tegyen javaslatot.

Határidő: 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 2 nem, 4 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt: 

 

8./ Döntés a Lónyay 26. sz. alatti ingatlanról 

119/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

213/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ a 119/2022. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalmú megállapodás megkötését a Lónyay Property Kft-vel az alábbi feltételekkel támogatja, és felhatalmazza a Polgármestert az alábbi feltételeket tartalmazó módosított megállapodás aláírására:

Beruházó a visszavásárlási jog törlése kapcsán felajánlott 278.000,- € összegű infrastruktúra fejlesztési hozzájárulást egy összegben fizeti meg az Önkormányzat részére, és további 278.000,- € összeget bocsát a megállapodás aláírásával egyidejűleg az Önkormányzat rendelkezésére, az ingatlan-adásvételi szerződésben vállalt fejlesztési kötelezettség véghatáridejének 2025. december 31. napjáig történő meghosszabbítása miatt.

Határidő: 2022.06.30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ a Budapest IX. kerület Lónyay utca 26. szám alatti ingatlanra (hrsz: 36973) vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba 159391/1/2017/16.07.06 számon, 2022. október 13-i lejárattal bejegyzett visszavásárlási jogáról lemond, hozzájárul annak törléséhez. 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (11 igen, 5 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt:

 

9./ Döntés a frakciók működéséről szóló javaslatról

126/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Torzsa Sándor és Takács Krisztián önkormányzati képviselők

 

214/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2022. (…..) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2022. május 26.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett megalkotja 14/2022. (VI.1.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

10./ Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázat kiírása

128/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

215/2022. (V.26.) sz.

Határozat

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1./ úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatói munkakör betöltésére pályázatot ír ki a 128/2022. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.

Határidő: 2022. június 3.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatói munkakör ellátására benyújtandó pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:

 1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármester által delegált személy
 2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal jegyzője vagy megbízottja
 3. Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda vezetője
 4. Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
 5. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója

Határidő: 2022. június 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ felkéri dr. Mechler Andrást a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a szakmai vezetőtestület pontos összetételét küldje meg az Önkormányzatnak.

Határidő: 2022. június 27.

Felelős: dr. Mechler András a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

4./ felkéri a jegyzőt, hogy a beérkezett pályázatokat küldje meg a szakmai vezetőtestületnek véleményezésre és rangsorolásra. 

Határidő: 2022. július 5.

Felelős: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

(16 igen, 1 tartózkodás)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

 

11./ Javaslat a 175/2022 (V. 12.) számú határozat módosítására a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítása érdekében

136/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

216/2022. (V.26.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 175/2022 (V. 12.) számú határozat 2. pontját az alábbira módosítja:

2.) a pedagógusok és táborvezetők személyi juttatásának pénzügyi fedezetét; a táborban részt vevő tartós beteg, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, nagycsaládos és menekült gyermekek, pedagógusok, valamint táborvezetők étkeztetési, utazási és a mosatási költségeit a 120/2022. sz. előterjesztésben foglaltak és a …/2022. sz. előterjesztésben foglaltak szerint biztosítja, egyben felkéri a polgármestert, hogy a szükséges pénzügyi fedezet Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 2022. évi költségvetésébe történő beépítésről gondoskodjon.

Határidő: a költségvetés soron következő módosítása

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

A szavazásban 17 képviselő vett részt:

Top