2022. 04.22-én 9.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat

1./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása

92/2022., 92/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

132/2022. (IV.22.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 92/2022., 92/2/2022. sz. – ”A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása” című – előterjesztéseket, illetve a pályázókat zárt ülés keretében tárgyalja és hallgatja meg.

Határidő: 2022. április 22.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 1 nem, 6 tartózkodás)

A szavazásban 17 képviselő vett részt

 

A 1. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a 133-137/2022. (IV.22.) sz. határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)

64/2-4/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

138/2022. (IV.22.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 64/2-4/2022. sz. – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló) című – előterjesztést leveszi a napirendről.

Határidő: 2022. április 22.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, 2 nem)

A szavazásban 16 képviselő vett részt

 

 

3./ Javaslat a kerületi utasvárók kihelyezése és üzemeltetése tárgyában a JC Decaux Hungary Zrt.-vel kötött megállapodás módosítására

91/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

139/2022. (IV.22.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tervezetként jóváhagyja a 91/2022. számú előterjesztés mellékletét képező, a JCDecaux Hungary Zrt-vel Budapest IX. kerület területén utasvárók kihelyezése cseréje és üzemeltetése tárgyban kötött megállapodás módosítását tartalmazó megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás-módostás aláírására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, 1 tartózkodás)

A szavazásban 16 képviselő vett részt

 

4./ Üres helyiségek kijelölése kulturális és/vagy oktatási tevékenység végzése céljára

93/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Az előterjesztő visszavonta az előterjesztését.

Top