2022. 03.25-én 8.45-kor tartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat

1./ Javaslat a Ferencvárosi Humanitárius Alap létrehozásáról és felhasználásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)

86/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, Jancsó Andrea önkormányzati képviselők

 

127/2022. (III.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencvárosi Humanitárius Alap létrehozásáról és felhasználásáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó 86/2022. sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező tervezetet rendelettervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

(13 igen, 2 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt.

 

2./ A Ferencvárosi Humanitárius Alap létrehozásáról és felhasználásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (egyfordulóban)

88/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Az előterjesztő visszavonta az előterjesztést. A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

3./ Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása

87/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

128/2022. (III.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 36.§ (2) bekezdése alapján a Budapest IX. kerületi szavazatszámláló bizottságok tagjainak (póttagjainak) az alábbi személyeket választja meg:

  1. Nyékiné Liszt Melitta Mária
  2. Plájás Katalin
  3. Nyitrai Alexandra Zsófia
  4. Horváth Dezsőné
  5. Szatmáriné Pardi Csilla

 

Határidő: 2022. március 25.

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

(15 igen, egyhangú)

A szavazásban 15 képviselő vett részt.

 

4./ Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület kérelme

89/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

129/2022. (III.25.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 3412. számú „Sport és szabadidős feladatok” megnevezésű költségvetési előirányzaton belül az „Egyedi kérelmek” feladat terhére, a Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület részére 1.200.000,- forint támogatást nyújt, ukrajnai kosárlabdázó sportolók magyarországi tartózkodási költségeinek támogatására és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: 2022. március 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, egyhangú)

A szavazásban 14 képviselő vett részt.

Top