2019. november 14-én 17.00 órakor tartott alakuló ülés – kivonat

5./ Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző
188/2019. sz. előterjesztés

316/2019. (XI.14.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdésében, a központ államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § (1)-(3) bekezdéseiben valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában és a 131. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2019. október 13. napjától Baranyi Krisztina polgármester havi bruttó illetményét összegszerűen 997.200,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2019. november 14.

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 2019. október 13. napjától Baranyi Krisztina polgármester havi költségtérítését 149.580,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2019. november 14.

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző

(15 igen, 2 tartózkodás)

Baranyi Krisztina polgármester nem szavazott.

(A szavazásban 17 képviselő vett részt.)

 

6./ Javaslat alpolgármester(ek) megválasztására
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
189/2019. sz. előterjesztés

317/2019. (XI.14.) sz. h
atározat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szavazatszámláló Bizottság elnökévé Zombory Miklóst, tagjaivá Takács Máriuszt és Jancsó Andreát választja meg.

Határidő: 2019. november 14.

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző

(16 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

318/2019. (XI.14.) sz. határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tagjai közül Reiner Rolandot főállású alpolgármesterré megválasztja.

Határidő: 2019. november 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 1 nem, 7 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

319/2019. (XI.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Döme Zsuzsannát társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztja.

Határidő: 2019. november 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 7 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

 

7./ Javaslat az alpolgármester(ek) illetményének (tiszteletdíjának), valamint költségtérítésének megállapítására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

               190/2019. sz. előterjesztés

 

320/2019. (XI.14.) sz. 

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. november 14. napjától Reiner Roland főállású alpolgármester havi bruttó illetményét összegszerűen 698.019,- Ft összegben, idegennyelv-tudási pótlékát 23.190.,- Ft összegben állapítja meg.

Határidő: 2019. november 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

321/2019. (XI.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. november 14. napjától Reiner Roland főállású alpolgármester havi költségtérítését 134.610,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2019. november 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 1 nem, 7 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

322/2019. (XI.14.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. november 14. napjától Döme Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester havi bruttó tiszteletdíját összegszerűen 448.700,- Ft összegben, idegennyelv-tudási pótlékát 23.190,- Ft összegben állapítja meg.

Határidő: 2019. november 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. november 14. napjától Döme Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester havi költségtérítését 67.305,- Ft összegben állapítja meg.

Határidő: 2019. november 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

 

8./ Sürgősségi javaslat a Gyáli út és az Üllői út közötti területre tervezett kézilabdacsarnok ügyében

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

               191/2019. sz. előterjesztés

 

323/2019. (XI.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ aggodalmát fejezi ki az ügyben, hogy úgy vár a Magyar Kormány kerületi és fővárosi véleményt a „multifunkciós kézilabdacsarnok” ügyben, hogy a Képviselő-testület nem rendelkezik elégséges információval.

2./ a kialakult helyzetben kéri a Magyar Állam megfelelő szerveit, hogy tegyék nyilvánossá a kérdéses projekt részleteit (jogerős építési engedélyezési tervek, beruházási költségek, a projekt térbeni és időbeli határai, tervezett parkolóhelyek száma stb.) a felelős önkormányzati döntéshozatal érdekében.

3./ egyúttal kéri a projekt kivitelezésének szüneteltetését mindaddig, ameddig a kért információk birtokában felelős döntést nem hoz.

4./ felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa Budapest Főpolgármesterét, illetve Magyarország Kormányát az 1-3. pontban foglalt döntésekről.

 

Határidő: 2019. november 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 7 nem)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

 

9./ Sürgősségi javaslat a Nemzeti Atlétikai Stadion ügyében

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

        Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

               192/2019. sz. előterjesztés

 

324/2019. (XI.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ aggodalmát fejezi ki az ügyben, hogy úgy vár a Magyar Kormány kerületi és fővárosi véleményt a Nemzeti Atlétikai Stadion ügyben, hogy a Képviselő-testület nem rendelkezik elégséges információval.

2./ a kialakult helyzetben kéri a Magyar Állam megfelelő szerveit, hogy tegyék nyilvánossá a kérdéses projekt részleteit (jogerős építési engedélyezési tervek, beruházási költségek, a projekt térbeni és időbeli határai, tervezett parkolóhelyek száma stb.) a felelős döntéshozatal érdekében.

3./ egyúttal kéri a projekt kivitelezésének szüneteltetését addig, ameddig a kért információk birtokában felelős döntést nem hoz.

4./ felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa Budapest Főpolgármesterét, illetve Magyarország Kormányát az 1-3. pontban foglalt döntésről.

Határidő: 2019. november 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

 

10./ Sürgősségi javaslat a Ferencvárosi Kiserdő helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításának előkészítésére

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

               193/2019. sz. előterjesztés

 

325/2019. (XI.14.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata elkötelezett a közigazgatási területén fekvő 103/A, 1/A-1/G, valamint a 3/C1 számú erdőrészlet helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítása mellett.

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő erdőrészletek tekintetében kezdeményezze Budapest Főváros főjegyzőjénél a helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításához szükséges fővárosi rendelet megalkotásának előkészítését.

Határidő: 2019. november 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

 

11./ Sürgősségi javaslat az „Ez a Minimum!” program végrehajtásához szükséges korrupció elleni intézkedésekre

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

        Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

               194/2019. sz. előterjesztés

 

326/2019. (XI.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ kinyilvánítja az Átlátszó.hu, a K-Monitor és a Transparency International Magyarország civil szervezetek által javasolt „Ez a Minimum!” korrupció elleni és átláthatósági program (a továbbiakban: Program) megvalósítása iránti elkötelezettségét.

2./ a Program megvalósítása érekében a képviselő-testület az önkormányzat működését elsősorban az alábbi területeken tervezi átláthatóbbá tenni:

 1. a) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságai üléseinek nyilvánossága;
 2. b) az önkormányzat kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos eljárások, az ilyen adatok megismerhetővé tétele;
 3. c) az önkormányzati költségvetés végrehajtása és az önkormányzati gazdálkodás;
 4. d) az önkormányzat által kötött szerződések és az önkormányzat által kiírt közbeszerzések;
 5. e) az önkormányzati vagyon kezelése;
 6. f) az önkormányzati tulajdonú vállalatok gazdálkodása.

3./ felhívja a Polgármestert, hogy tekintse át az önkormányzat és a részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok adatnyilvánossággal kapcsolatos gyakorlatát, különös tekintettel a honlapjukon közzétett adatok körére és a közzétételi eljárás szabályozottságára.

Határidő: 2019. december

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ felhívja a Polgármestert arra, hogy tegyen előterjesztést a Program végrehajtásához szükséges jogszabályok megalkotására.

Határidő: 2020. január 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5./ felhívja a Polgármestert arra, hogy tegyen előterjesztést a Program végrehajtásához a 4. pontban foglaltakon túl szükséges, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó további intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. március 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

6./ felhívja a Polgármestert arra, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2020. évi költségvetésében gondoskodjék a Program végrehajtásához szükséges intézkedések költségvetési fedezetéről.

Határidő: 2020. évi költségvetés tervezetének az előterjesztésekor

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

 

12./ Sürgősségi javaslat klímavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések megtételére

Előterjesztő: Reiner Roland önkormányzati képviselő

               195/2019. sz. előterjesztés

 

327/2019. (XI.14.) sz.

Határozat

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ megállapítja, hogy a klímavészhelyzet bekövetkezett.

2./ megállapítja, hogy a klímaváltozást globális folyamatok váltják ki, melyeknek Ferencvárost is értintő nemkívánatos hatásai ellen (pl. hőség, viharok, szárazság, árvizek és villámárvizek) helyben is el kell kezdeni a védekezést, mindvégig koncentrálva arra, hogy a helyi üvegházhatású gázkibocsátást helyben is drasztikusan csökkentsük.

3./ fenti megállapítások alapján a káros hatások csökkentése érdekében az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat intézményei és többségi tulajdonú gazdasági társaságainak bevonásával

 1. segíti a helyi gazdaság átállítását ún. körforgásos gazdasággá, amelyben melléktermék és veszélyes kibocsátás nem keletkezik,
 2. saját eszközeikkel támogatja Magyarország Kormányát és Országgyűlését minden olyan tevékenységben, melynek célja a nemzetgazdaság dekarbonizációjának elérése legkésőbb 2050-ben,
 3. arra törekszik, hogy megújuló energiát használjanak minden olyan helyzetben, ahol ez lehetséges,
 4. mindent megtesz a gyakoribb és hosszabb hőhullámokkal összefüggő, egészségkárosodások, idő előtti halálozás megelőzése, a komoly anyagi károkat okozó rendkívüli időjárási körülmények (árvizek, felhőszakadások, épületkárok, stb.) kezelése, a klímaváltozás által okozott közegészségre, élelmiszerbiztonságra, közszolgáltatások minőségére veszélyes események megelőzése, megfékezése érdekében,
 5. zöldfelületek telepítésével, árnyékolással, locsolással csökkenti a klímaváltozás káros hatásait,
 6. kommunikációs felületein felhívja a lakosok figyelmét, miként tudnak tenni a klímaváltozás ellen, és miként tudnak alkalmazkodni hozzá.

4./ felkéri a polgármestert, hogy

 1. végeztesse el az Önkormányzat, annak intézményei és a legalább többségi befolyás alatt álló gazdasági társaságai működésének átfogó felmérését az éghajlatváltozásra gyakorolt hatások, azok mértéke és mibenléte szempontjából
 2. az éghajlatváltozás hatásaira is figyelemmel vizsgáltassa felül a rendkívüli időjárási helyzetet (így különösen a felhőszakadás, hőség, légyszennyezettség, szélvihar és árvíz) esetére irányadó intézkedési terveket és azokról tájékoztassa a képviselő-testületet

5./ az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat intézményei és többségi tulajdonú gazdasági társaságai klímaalkalmazkodása érdekében a 2020-as költségvetési évtől kezdve

 1. a határozat 3. pontjában vállaltak fedezetére külön költségvetési keretet biztosít,
 2. semmilyen költségvetési forrást nem használnak fel olyan célokra, amelyek a 3. pontban vállaltak elérését ellehetetlenítik vagy megnehezítik,
 3. minden fejlesztési projekt elfogadásakor figyelembe veszik a klímaalkalmazkodási célokat,
 4. minden közbeszerzési kiírásban elvárják, hogy az ajánlattevők az Önkormányzat klímastratégiájával tisztában legyenek, és szerződésben vállalják, hogy az abban megfogalmazott elvárásoknak eleget tesznek.

Határidő: 1. pont: 2019. november 14.

2.-3. pont: folyamatos

 1. pont: évente a költségvetések beterjesztésének időpontja

Felelős:  1.-2. pont: Baranyi Krisztina polgármester

 1. pont: Baranyi Krisztina polgármester, jegyző, az intézmények vezetői, gazdasági társaságok vezetői
 2. pont: Baranyi Krisztina polgármester

5.a. pont: Baranyi Krisztina polgármester

5.b. pont: Baranyi Krisztina polgármester, jegyző, az intézmények vezetői, gazdasági társaságok vezetői, egyéb költségvetési szervek vezetői

5.c. pont: Baranyi Krisztina polgármester, jegyző

(15 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

 

13./ Sürgősségi javaslat – Utasítás a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő

               196/2019. sz. előterjesztés

 

328/2019. (XI.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 196/2019. sz. – ”Sürgősségi javaslat – Utasítás a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek” című – előterjesztést leveszi napirendjéről.”

(5 igen, 12 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

329/2019. (XI.14.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok egyedüli tagjának döntéshozatalra jogosult szerve, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (3) bekezdése alapján utasítja az Önkormányzat 100%-os önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságainak vezető tisztségviselőit, hogy ne éljenek a 2018. évi CXVI. törvény adta azon lehetőségekkel, amelyek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításával emelik az évi túlóraszámot és a munkaidőkeretet, azaz a naptári évenként 250 óra, kollektív szerződés esetén 300 óra rendkívüli munkaidőt ne lépjék túl, valamint 12 hónapnál hosszabb munkaidőkeretet ne alkalmazzanak.

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az Önkormányzat 100%-os önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságainak vezető tisztségviselőit értesítse.

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy utasítsa az önkormányzat 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságainak vezető tisztségviselőit, hogy csak olyan alvállalkozóval kössenek szerződést, aki nem él a 2018. évi CXVI. törvény azon rendelkezéseivel, amelyek a túlóra új szabályozásáról és a munkaidőkeretről szólnak.

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2019. november 15.

 1. és 3. pont vonatkozásában: a döntést követő munkanap

Felelős: 1. pont vonatkozásában: az Önkormányzat 100%-os önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságainak vezető tisztségviselői

 1. pont vonatkozásában: Baranyi Krisztina polgármester

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának  Képviselő-testülete javaslatot tesz valamennyi, a településen székhellyel rendelkező, illetve a településen működő gazdasági társaság részére, hogy ne éljenek a 2018. évi CXVI. törvény adta azon lehetőségekkel, amelyek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításával emelik az évi túlóraszámot és a munkaidőkeretet, azaz a naptári évenként 250 óra, kollektív szerződés esetén 300 óra rendkívüli munkaidőt ne lépjék túl, valamint 12 hónapnál hosszabb munkaidőkeretet ne alkalmazzanak.

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről az érintett gazdasági társaságokat a helyben szokásos módon, hirdetményi úton, továbbá az önkormányzat honlapján értesítse.

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2019. november 14.

 1. pont vonatkozásában:a döntést követő munkanap

Felelős: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

III.

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budapest IX. kerület országos egyéni választókerületeiben megválasztott országgyűlési képviselőit, hogy terjesszenek az Országgyűlés elé olyan törvényjavaslatot, amelynek értelmében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 2018. december 31-én hatályos szövege szerinti szabályozás lépjen újra hatályba 2020. január 1-jén.

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy e döntésről a kerület országgyűlési képviselőit értesítse.

Határidő: 1. pont vonatkozásában: 2019. november 14.

 1. pont vonatkozásában:a döntést követő munkanap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

330/2019. (XI.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ismételten megnyitja 7. napirendi pontot, a 190/2019. sz. – ”Javaslat az alpolgármester(ek) illetményének (tiszteletdíjának), valamint költségtérítésének megállapítására” című – előterjesztés tárgyalását.

Határidő: 2019. november 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, 1 nem)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

 

7./ Javaslat az alpolgármester(ek) illetményének (tiszteletdíjának), valamint költségtérítésének megállapítására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

               190/2019. sz. előterjesztés

 

331/2019. (XI.14.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ a 321/2019. (XI.14.) sz. határozatot visszavonja, egyidejűleg

2./ Reiner Roland főállású alpolgármester havi költségtérítését 104.700,- Ft-ban. állapítja meg 2019. november 14. napjától.

 

 

Határidő: 2019. november 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 18 képviselő vett részt.)

 

Top