2022. 04.21-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

1./ Üres helyiségek kijelölése kulturális és/vagy oktatási tevékenység végzése céljára

93/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 38/2022. (IV.21.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a 93/2022. számú – „Üres helyiségek kijelölése kulturális és/vagy oktatási tevékenység végzése céljára” című – előterjesztést leveszi a napirendjéről.

Határidő: 2022. április 21.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat a KOEN 76/2021. (XI.10.) számú határozat módosítására (public art kérelmek)

Sz-140/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

KOEN 39/2022. (IV.21.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy

  1. KOEN 76/2021. (XI.10.) számú határozat 1. pontjában szerepelő táblázat 1., 2.,, valamint 5. sorában megjelölt időpontokat az alábbiak szerint módosítja:
Pályázó(-k) Pályamű megnevezése Megvalósítás helyszíne Megvalósítás időpontja
1. Tehnica Schweiz: László Gergely, Rákossy Péter Madaras váltófutás Madaras József tér 2022. október 1. – október 23.
2. Gwizdala Dáriusz Kóró Felhő Markusovszky tér 2022. április 8. – április 22.
5. Haber Szilvia Adél Ülőkövek Markusovszky tér 2022. május 11. – május 24.

Határidő: 2022. április 21.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  1. felkéri a polgármestert a 1. pontban érintett felhasználási szerződések módosítására.

Határidő: 15 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

Top