2022. 03.09-én 15.30 órakor megtartott rendes nyílt ülésének – kivonat

1./ Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány kérelme

73/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 26/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 73/2022. számú – „Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány kérelme” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a támogatás összege 500.000 forint.

Határidő: 2022. március 10. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat a szakbizottság hatáskörébe tartozó 2022. évi költségvetési sorok felosztására

Sz-85/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 27/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet

1./ 3202. sorszámú „Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok” költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

“3202.” számú “Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok” megnevezésű költségvetési előirányzat
2022. évi felosztása
Felhasználás módja Felhasználásra elkülönített összeg
(Ft)
Roma kulturális események 500 000 Ft
2022. karácsonyi fenyőfa és ajándékcsomag 2 100 000 Ft
Hátrányos helyzetű csoportok reprezentáció, érzékenyítés, programok 900 000 Ft
Pályázat ferencvárosi közintézmények fizikai és nem fizikai akadálymentesítésére 1 000 000 Ft
Támogat-lak program 1 500 000 Ft
Összesen:                               6 000 000 Ft

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ 3421. sorszámú „Kulturális koncepció” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

“3421.” számú “Kulturális koncepció” megnevezésű költségvetési előirányzat
2022. évi felosztása
Felhasználás módja Felhasználásra elkülönített összeg
(Ft)
Public art pályázat 17 000 000 Ft
Óriásplakát pályázat 2 000 000 Ft
Tartalék 1 000 000
Összesen: 20 000 000 Ft

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ 3972. sorszámú „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

“3972.” számú “Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv.támog támogatása” megnevezésű költségvetési előirányzat
2022. évi felosztása
Felhasználás módja Felhasználásra elkülönített összeg
(Ft)
Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatása (koordináló szakbizottság: ESZSICB) 5 500 000
Hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatása

(koordináló szakbizottság: ESZSICB)

4 000 000
Szociális tevékenységek támogatása

(koordináló szakbizottság: ESZSICB)

3 000 000
Kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen

(koordináló szakbizottság: KOENB)

6 500 000
Kulturális tevékenység támogatása

(koordináló szakbizottság: KOENB)

6 000 000
Kreatív helyi kezdeményezések támogatása

(koordináló szakbizottság: KOENB)

2 000 000
Kulturális tevékenységek támogatása a József Attila- és az Aszódi-lakótelepen

 (koordináló szakbizottság: KOENB)

3 000 000
Összesen: 30 000 000 

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

4./ 3989. sorszámú „Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása” megnevezésű költségvetési előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

“3989.” számú “Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása” megnevezésű költségvetési előirányzat
2022. évi felosztása
Felhasználás módja Felhasználásra elkülönített összeg
(Ft)
Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása 3 000 000
Összesen: 3 000 000 

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

5./ jelen határozat 1-4. pontjában meghatározott költségvetési előirányzatai tekintetében felkéri a polgármestert a szükséges megállapodások megkötésére, a vonatkozó rendezvények megszervezésére, pályázatok lebonyolítására és minden egyéb szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat Public Art pályázat kiírására

Sz-88/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 28/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Kertész Lászlónak hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2022. március 9

Felelős: Takács Máriusz elnök

                  (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 29/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 10.000.000,- Ft keretösszegben módosítja az Sz-88/2022. számú előterjesztés mellékletében szereplő Public Art pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványokat módosított összeggel jóváhagyja.

Határidő:2022. március 9.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 30/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

1./ 10.000.000,- Ft keretösszegben az Sz-88/2022. számú előterjesztés mellékletében szereplő Public Art pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványokat jóváhagyja.

Határidő:2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ felkéri Polgármester Asszonyt, hogy a pályázatok helyben szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2022. március 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ a Public Art pályázatok Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által történő elbírálását megelőzően a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú szakmai zsűri előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság számára. A szakmai zsűri tagjai:

 1. Kertész László művészettörténész
 2. Zsinka Gabriella művészettörténész
 3. Szabó Ádám szobrászművész
 4. Százados László művészettörténész

 

A szakmai zsűri tagjai részére bruttó 71.582,-Ft/fő/alkalom (a vonatkozó járulékok miatt 79.957,-Ft/fő/alkalommal terheli meg a költségvetési sort) megbízási díjat állapít meg kétszeri zsűri napra, a 3421. számú „Kulturális koncepció” költségvetési sor terhére.

Határidő:2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Kulturális helyiségpályázat

Sz-87/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 31/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a kulturális helyiségpályázatra jelentkező pályázók képviselőinek hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2022. március 9

Felelős: Takács Máriusz elnök

                  (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 32/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a 1094 Budapest Tűzoltó utca 23. szuterén (alagsor) V. szám alatti, 74,32 m2 nagyságú, utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló helyiséget a Magyar Kerékpáros Egyesület részére 2026. február 28. napjáig szólóan, kulturális/oktatási tevékenység céljára, bérbe adja együttműködési megállapodás kötése esetén kedvezményes nettó 30.000,- Ft/hó+ÁFA, együttműködési megállapodás kötése hiányában nettó 177.749.,- Ft/hó+ÁFA bérleti díj ellenében, és egyben felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázók értesítéséről, valamint a pályázatban előírt együttműködési megállapodás és bérleti szerződés megkötéséről.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata József Attila irodalmi támogatás pályázatának meghirdetésére

Sz-84/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

KOEN 33/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ pályázatot ír ki a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatás tárgyban, a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló 27/2021. (VII.9.) önkormányzati rendelet alapján, a hatályos költségvetési rendelet 3973. számú „Irodalmi pályázat” költségvetési sorában elkülönített keretösszeg terhére. 

Határidő: 30 nap

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

2./ jóváhagyja az Sz-84/2022. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3./ a pályázatok a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által történő elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 5 tagú szakmai zsűri előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a KOEN bizottság számára. A szakmai zsűri tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Nádasdy Ádám
 2. Erdős Virág
 3. Sztarenki Pál
 4. Fehér Renátó
 5. Várhegyi András 

 

A szakmai zsűri tagjai részére nettó 50.000 Ft/fő tiszteletdíjat állapít meg a hatályos költségvetési rendelet 3146. számú „Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére.

Határidő: 90 nap 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat a 2022. évi civil szervezetek, hátrányos helyzetű csoportok, szociális programok és alapellátási pályázatok kiírására

Sz-86/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 34/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása” során elkülönített 30.000.000,- forintos keretösszeg terhére 6.500.000,- forintot egyszeri pályáztatás útján oszt szét „Kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen” pályázatra, egyben jóváhagyja az Sz-86/2022. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, továbbá felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2022. március 16. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ a „Kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen” pályázat Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Takács Máriusz, Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke
 3. dr. Kelemen Miklós Sándor, Humánszolgáltatási Iroda, – civil ügyekkel foglalkozó tisztviselője 
 4. Bodnár Alex Szilveszter (a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által delegált 1 fő)

 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása” során elkülönített 30.000.000,- forintos keretösszeg terhére 6.000.000,- forintot egyszeri pályáztatás útján oszt szét „Kulturális tevékenység támogatása” pályázatra, egyben jóváhagyja az
Sz-86/2022. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, továbbá felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2022. március 16. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

4./ a „Kulturális tevékenység támogatása” pályázat Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Takács Máriusz, Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke 
 3. dr. Kelemen Miklós Sándor, Humánszolgáltatási Iroda, civil ügyekkel foglalkozó tisztviselője
 4. Hulse Alexandra (a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi által delegált 1 fő)

 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

5./ a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása” során elkülönített 30.000.000,- forintos keretösszeg terhére 2.000.000 forintot egyszeri pályáztatás útján oszt szét „Kreatív helyi kezdeményezések támogatása” pályázatra, egyben jóváhagyja az
Sz-86/2022. számú előterjesztés 3. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, továbbá felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő:2022. március 11. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

6./ a „Kreatív helyi kezdeményezések támogatása” pályázat Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Takács Máriusz, Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke 
 3. Gallusz Beáta, Humánszolgáltatási Iroda, idősügyi tisztviselő
 4. Bucher Franciska (a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által delegált 1 fő)

 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

7./ a hatályos költségvetési rendelet költségvetési rendelet 3972. számú „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása” során elkülönített 30.000.000,- forintos keretösszeg terhére 3.000.000 forintot egyszeri pályáztatás útján osztja szét a „Kulturális tevékenységek támogatása a József Attila- és az Aszódi-lakótelepen” pályázatra, egyben jóváhagyja az Sz-86/2022. számú előterjesztés 4. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, továbbá felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő megküldéséről az érintettek részére.

Határidő: 2022. március 16.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

8./ A „Kulturális tevékenységek támogatása a József Attila- és az Aszódi-lakótelepen ” pályázat támogatása Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Takács Máriusz, Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke 
 3. Gallusz Beáta, Humánszolgáltatási Iroda, – idősügyi tisztviselő
 4. Bodnár Alex Szilveszter (a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi által delegált 1 fő)

 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

9./ a hatályos költségvetési rendelet költségvetési rendelet 3989. „Nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása” számú során elkülönített 3.000.0000,- forintos keretösszeg terhére 3.000.000,- forintot egyszeri pályáztatás útján osztja szét a „Ferencvárosi helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása” pályázatra, egyben jóváhagyja az Sz-86/2022. számú előterjesztés 5. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, továbbá felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő megküldéséről az érintettek részére.

Határidő: 2022. március 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

10./ A „Ferencvárosi helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása” pályázat támogatása Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által történő elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

1.Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 1. Takács Máriusz, Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke 
 2. Gallusz Beáta, Humánszolgáltatási Iroda, – idősügyi tisztviselő
 3. Kozma András (a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi által delegált 1 fő)

 

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

A 7. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a KOEN 35-36/2022.(III.9.) sz. határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben található.

Top