2021. 11.10-én 15.30 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

73/2021., 73/2-3/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 69 /2021. (XI.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 73/2021., 73/3/2021-es számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket. 

Határidő: 2021. november 11. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (6 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Módosító indítvány az 54/2021. számú előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete módosítására (II. forduló)

54/2/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

 

KOEN 70/2021. (XI.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 54/2/2021. számú – „Módosító indítvány az 54/2021. számú előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete módosítására (II. forduló)” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. november 11. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére

83/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 71/2021. (XI.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 83/2021. számú – „Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. november 11. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2020/2021. nevelési évben végzett szakmai munkájáról 

71/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 72/2021. (XI.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 71/2021. számú – „Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2020/2021. nevelési évben végzett szakmai munkájáról” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. november 11. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat „Világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények, vagy egyéb kreatív helyi programok támogatására” pályázatok elbírálása

Sz-113/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 73/2021. (XI.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Főplébánia 300.000 forintos összege a Grund Színház Alapítványhoz kerül át.”

(2 igen, 5 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 74/2021. (XI.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a „Világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények, kreatív helyi programok támogatása” pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3972. számú, 30.000.000,- Ft-os keretösszegű költségvetési soron ezen célra biztosított 4.000.000,- Ft terhére történik:

 

Pályázó neve Pályázati programja Pályázati támogatás
1. Anyahajó Egyesület Közösségi adventi készülődés a József Attila lakótelepi családokkal 149.000 Ft
2. Bonbonier Chocolate Kft. Bach mindenkinek – márciusban – a Bonbonier Galériában 0 Ft
3. Braqfilm Kft. Hangszínház 300.000 Ft
4. Csillag Kórus Egyesület Vigyázz hova lépsz! – rendhagyó, interaktív hangjáték bemutatása a Bakáts Bunkerben, az első hangoskönyv felvételének 70. évfordulója alkalmából 0 Ft
5. Budapesti Filharmóniai Társaság Wind+ Együttes a Ferencvárosban 0 Ft
6. Ferencvárosi Főplébánia 200 éves a megújult Bakáts téri templom közössége 300.000 Ft 
7. FMR Bt. Ráday Advent Festivál    Forraltbor – Vers – Zene 1.075.000 Ft
8. Formiusz Színházi Egyesület ÖLTÖZTESD DÍSZBE A LELKEDET 0 Ft
9. Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület KÍVÁNJ IGAZ ÜNNEPET 450. 000 Ft
10. MEDÁLIÁK Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület Ünnepek Másképp generációknak 120.000 Ft
11. Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Művészetterápiás foglalkozások a Patrona diákjainak 150.000 Ft
12. Pelső-Premier Színházi Betéti Társaság Az ünnep azé, aki várja! 0 Ft
13. Vero-Niké Immo Kft. Ádvent a Tompán 500.000 Ft
14. Csepi Mónika Mária ev. Családi Kör – kézműves foglalkozások az egész családnak 0 Ft
Összesen: 3.044.000 Ft

Határidő:2021. november 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a nyertes pályázókkal kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a „Világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények, kreatív helyi programok támogatása”-ra kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt alapítványok pályázatát, melyek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3972. számú, 30.000.000,- Ft-os keretösszegű költségvetési soron ezen célra biztosított 4.000.000,- Ft terhére történik:

 

Pályázó neve Pályázati program Pályázati támogatás
1. Giving Hungary (Adományozó Magyarország) Kulturális és Adománygyűjtő – Szervező Alapítvány Múltat tisztelő jővőnk, avagy Szeretet és (Környezet)tudatosság ünneplése Ferencvárosban 0 Ft
2. Hiszünk Benned! Alapítvány Mikulás ünnepség a Pacsirta Fejlszetőházban; JátszóTér a Pacsirta Fejlesztőházban 362.000 Ft
3. A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány “Ha betér az Égi Király” – adventi előadás a patrona Hungariae katolikus Iskolaközpontban. 150.000 Ft 
4. NapKovi Alapítvány ZK STREET ART 444.000 Ft
5. Grund Színház Alapítvány Grund Színház- Tematikus Maestro 0 Ft
Összesen: 956.000 Ft

 

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Javaslat egyházi és nemzetiségi pályázati beszámolók elfogadására

Sz-114/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 75/2021. (XI.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 34/2019. (IV. 24.) számú határozat 1. pontja alapján támogatásban részesített egyházi jogi személy és egyházi szervezet beszámolóját.

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek 2019. évi felhasznált támogatási összeg (Ft) 
1. Budapest-Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség 400.000,- Ft

Határidő:2021. november 10. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

2./tudomásul veszi, hogy a Ferencvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat a KOEN 59/2020. (VII.29.) számú határozattal támogatott pályázatában szereplő vállalást nem tudta teljesíteni, a támogatási összeget nem használta fel, azt visszautalta, és felkéri a Polgármestert, hogy a tudomásul vételről tájékoztassa az érintett szervezetet.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Javaslat public art pályázat elbírálására

Sz-115/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 76/2021. (XI.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

1./ a 398/2021. (VI. 14.) számú önkormányzati határozattal kijelölt szakmai zsűri javaslatát helyben hagyva a ferencvárosi közterekre kiírt ’Public Art’ nyílt pályázaton az alábbi pályaműveket nyertesnek nyilvánítja és azok alábbiak szerinti megvalósítását pályaművenként 1.350.000,- Ft felhasználási díj ellenében támogatja:

Pályázó(-k) Pályamű megnevezése Megvalósítás helyszíne Megvalósítás időpontja Szakmai vélemény
1. Tehnica Schweiz: László Gergely, Rákosi Péter Madaras váltófutás Madaras József tér 2022. április 1. – április 14. A megszakítás nélküli futás és megszervezése ambiciózus, az önszerveződés képességét igénylő és felkeltő megszólítása egy közösségnek. A két héten át éjjel-nappal zajló váltót helyi önkéntesek bevonásával kiegészítő rendezvények (koncert, közös étkezés) támogatják. Az alkotópáros kitűnő referenciákkal rendelkezik e területen, a Dunaújvárosi garázsfesztiválok megálmodásával-megteremtésével. A projekt egyben a térhasználók és a lakóközösség szociális helyzetéből következő életmódminták, valamint a futópálya-fejlesztés ellentmondására is reflektál.
2. Gwizdala Dáriusz Kóró Felhő Markusovszky tér 2022. április 1. – április 14. Egy darura függesztett hatalmas szárazvirág-kompozíció magasodik a tér fölé. A meghökkentő installáció „virág-felhőjét” a bontás záróeseményén a helyi közösség tagjaival együttműködve szétbontják, majd újrahasznosítják: a virágdíszek és koszorúk hazavihetőek, illetve egy részük közösen kerül elhelyezésre a kerületben található emléktáblák alá.
3. Cseh Lili Szóvirágok Kerekerdő Park 2022. május 11.- május 24. Lírai hangvételű, esztétikai hatásában is kvalitásos installáció. A Kerekerdő Parkba „telepített”, csokorba szedett és szavakat formáló betűvirágok szelíd és játékos eszközökkel vonják be a projekt működésébe és értelmezésébe a közönséget.
4. Horváth Csaba, Sipos Eszter Vendégmunkások Ferenc tér 1. helyszín 2022. május 11.- május 24. A public art projekt az építőipari beruházások nyomán, a nagyvárosokban megjelenő vendégmunkások hangsúlyos, de mégis láthatatlan jelenlétét idézi meg. A hanginstalláció dramatikus keretét képezi sajátos, átutazó életformájuk történeteinek. A két felnagyított munkavédelmi sisakból felhangzó párbeszéd a vendégmunkások körében végzett kutatás irodalmi átirata.
5. Haber Szilvia Adél Ülőkövek Ferenc tér 2. helyszín 2022. április 21. – május 04. A Képző és Iparművészeti Szakgimnázium 12. osztályos keramikus tanulói által készített kerámia ülőkövek az élővilágot pusztító emberi tevékenységre hívják fel a figyelmet. A kihalt állatokat formázó ülőplasztikák memento moriként kívánják az utca emberének figyelmét megragadni. A projekt folyamán lehetőség nyílik az érdeklődők számára, hogy közös foglalkozás keretében a diákok segítségével az ülőplasztikák kicsinyített változatát elkészítsék és hazavigyék. 
6. Menesi Attila Nem kötelező olvasmány József Atilla – lakótelep, Dési Huber és Ifjúmunkás utca sarka 2022. április 1 – április 14. A Független Képzőművészeti Tanszék ingyenes tanulási lehetőséget hirdet a József Attila- lakótelepen. A helyi közösség tagjai fogják megosztani különféle témákban a saját ismereteiket a kerékpár szereléstől a kortársművészetekig. A Tanszék hallgatói és önkéntesei előzőleg kutatást végeznek a helyszínen a lehetséges témákról és azok előadóiról. Amellett, hogy a köztéri padot a témáknak megfelelően folyamatosan átalakítják, a Nem kötelező olvasmány – mint tudásközvetítésre fókuszáló rendezvénysorozat – a helyi lakosokkal együttműködésben valósul meg.
7. Miradoor közösség: Hosszu Erzsébet, Jekli Ágnes Melody of Diversity – A sokszínűség melódiája Ferenc tér 2. helyszín 2022. április 1 – április 14. A helyszín közelében működő Miradoor közösség projektje köztéri hangszer installációból, illetve az ehhez fűződő, a közönséget is bevonó zenei eseményekből áll. A közösségi hangszer koncepciója arra épül, hogy a zene – mint egy közös nyelv – összeköti a különböző társadalmi hátterű és származású közönséget, miközben kaput is nyit egymás kultúrájára. A közösségi hangszerek zenei képzettségtől függetlenül biztosítják a zenélés örömét minden korosztálynak.
8. Erdei Krisztina, Erhardt Miklós, Halák László, Pálfalusi Attila Szferikus történetek Ferenc tér 1. helyszín 2022. április 21.- május 04. A projekt egy klasszikus művészeti kutatásra épülő munka, amely a helyi közösséggel, a térrel és mindezek történetével és jövőbeli lehetőségeivel komplex módon foglalkozik. Nyitott és kooperatív – a személyes kontaktustól a high-tech megoldásokig bezárólag – az eszközök széles skáláját felhasználó munka. Az alkotó csoport a korábbi ferencvárosi pályázaton megvalósult rendkívül sikeres kutatási projektje garancia a Szferikus történetek hasonlóan színvonalas megvalósulására.
9. Sugár János Elnézést/Jertisar József Atilla – lakótelep, Dési Huber és Ifjúmunkás utca sarka 2022. április 1 – április 14. A tipográfiájában és zsánerében a közúti helységnév táblákra megtévesztésig emlékeztető mindkét oldalról olvasható táblapár két nyelven közvetíti titokzatosnak ható, elgondolkodtató üzenetet. A public art helyzettel és eszközrendszerével professzionálisan élő, más nyelvi variációiban már sikerrel megvalósult alkotás romungro változata a kisebbség-többség bonyolult viszonyáról való gondolkodásban katalizátorként hat. A bocsánatkérésnek ez a legegyszerűbb, hétköznapi juttatása.

A művész felajánlása alapján április 1-től május 24-ig látható lesz a mű a József Atilla – lakótelep, Dési Huber és Ifjúmunkás utca sarok helyszínen.

10. Várnai Gyula Bárányok Ferenc tér 2. helyszín 2022. május 11.- május 24. A mű vízpárát permetező bárányok csoportja. A művésztől erőteljes gesztus a szimbólum köztéren való megjelenítése, amely sok vallásban az ártatlanságot, az áldozati jelleget testesíti meg. „A kora nyári napsütésben vízpárába burkolózó szobor hűsítve enyhíti a néző forróság érzetét, mint ahogy élő megfelelői teszik ezt felelősségérzetünkkel évezredek óta.”

Határidő: 2021. november 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatok megvalósításához szükséges megállapodások megkötéséről gondoskodjon.

Határidő:2021. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Javaslat óriásplakát pályázat elbírálására

Sz-116/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 77/2021. (XI.10.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

1./ a 398/2021. (VI. 14.) számú önkormányzati határozattal kijelölt szakmai zsűri javaslatát helyben hagyva az óriásplakát pályázaton az alábbi pályaműveket nyertesnek nyilvánítja, és azok kihelyezését 2021. december 01. és 2021. december 31. között támogatja:

Óriásplakát
Cím: Támogatott pályamű
1. Soroksári út 99. KI 2. Enyedi Zsolt és Schnabel Annabella (3)
2. Soroksári út, Tesco-val szemben alsó  BE Kunt Anna (1)
3. Vágóhíd út – Pékerdő út # BE Sárosi Dániel (1)
4. Napfény u., Gyáli út előtt 50 m-rel Zsigmond Flóra (1)
5. Könyves Kálmán krt. 28., befelé, alsó Enyedi Zsolt és Schnabel Annabella (3)
6. Ecseri út 9. FKF Zrt.-vel szemben Üllői út felé baloldal Kunt Anna (1)
7. Gyáli út (M5), MOL kút után kifelé bal Sárosi Dániel (1)

 

Citylight
Támogatott pályamű
1. Sárosi Dániel (3)
2. Prakfalvi Anna (1)
3. Prakfalvi Anna (2)

Határidő: 2021. november 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatok megvalósításához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Javaslat a 2021. évi Csarnok téri és MÁV-Aszódi lakótelepi karácsonyi fenyőfa beszerzésére és ültetésére, valamint a ferencvárosi karácsonyi díszkivilágítás telepítésére

Sz-117/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 78/2021. (XI.10.) sz.

Határozat

1./ A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság jóváhagyja a Csarnok téren és a Máv-Aszódi lakótelepen 2 db fenyőfa felállítását.

Határidő: 2021. november 26. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a Csarnok téren és a Máv-Aszódi lakótelepen 2 db fenyőfa beszerzésére, ültetésére, valamint a Csarnok téri fa talapzatának kialakításának fedezetére összesen  nettó 672.600- Ft + ÁFA összeget biztosít a 3422. számú „egyéb rendezvények” költségvetési sor terhére.

Határidő: 2021. november 26.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3./ A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a Karácsonyi díszkivilágítás  kiépítésének költségeire a  3422. „Egyéb rendezvények” megnevezésű költségvetési sorról összesen nettó 11 723 000 Ft + ÁFA összegben  biztosít fedezetet. 

Határidő: 2021. december 6. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(6 igen,3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Tájékoztató a Média Nonprofit Kft. tevékenységéről

72/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hagymási Zoltán ügyvezető

 

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott. 

Top