2021. 07.28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a kerületi tulajdonú és kezelésű óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása tárgyú feladattal (Bp. IX. ker. Fehér holló u. 2-4. sz. alatti Gyermekek Átmeneti Otthona első udvarrész felújítás, rendezés, kocsi beálló kialakítás) kapcsolatos költségvetési keret felhasználásáról

Sz-34/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

KOEN 38/2021. (VII.28.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a kerületi tulajdonú és kezelésű Bp. IX. ker. Fehér holló u. 2-4. sz. alatti Gyermekek Átmeneti Otthona első udvarrész felújítása, rendezés, kocsibeálló kialakítása tárgyú feladattal kapcsolatos költségvetési keret felhasználását a 4265. számú „Óvodák, oktatási, szociális és kulturális intézmények felújítása” elnevezésű költségvetési sor terhére bruttó 6.000.000,- Ft keretösszegig, valamint  felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás lefolytatásáról.

Határidő: 2021. augusztus 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (7 igen, egyhangú)

Top