2021. 07.22-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Sztarenki Pál a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatójának kérelmének elbírálása

15/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 22/2021. (VII.22.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 15/2021. számú – „Sztarenki Pál a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatójának kérelmének elbírálása” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát. 

Határidő: 2021. július 22. 

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat a 2021. évi kulturális, kreatív helyi programok, kerületi rendezvények, testvérvárosi és nemzetiségi pályázatok elbírálására

Sz-29/2021. 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 23/2021. (VII.22.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy:

1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen 2021. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 30.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

 

Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 2021. évi pályázati támogatás
1. Bonbonier

Chocolate Kft.

Bonbonier Csokoládé Múzeum 0 Ft
2. Civilis Egyesület Ferenc téri Operett Gála 500.000 Ft
3. Csillag Kórus Egyesület Bluegrass story – amerikai népzenei előadások 480.000 Ft
4. Gyárfás István e.v. Jazz gitár estek az If Café teraszán 750.000 Ft
5. Hidas Judit e.v. Ms. Columbo Live! 828.000 Ft
6. Makranczi Zalán Géza e.v A védőbeszéd című előadás a Púder Bárszínházban 390.000 Ft
7. Vero-Niké Immo Kft. Tompa Utcazene Fesztivál 800.000 Ft
8. Balogh Eszter e.v. „Fiatalok a fiatalokért” – jótékonsági nap („MOZAIK NAP”) Ferencvárosban 325.000 Ft
Összesen: 4.073.000 Ft

 

Határidő: 2021. július 22.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyertes pályázókkal kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, egyhangú)

 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 24/2021. (VII.22.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Deutsch László képviselő által benyújtott szóbeli módosító javaslatát elfogadja az alábbiak szerint: 

Az IF Kft. támogatása 0 forintra csökken. 

Határidő: 2021. július 22.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 25/2021. (VII.22.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Kozma András bizottsági tag által benyújtott szóbeli módosító javaslatát elfogadja az alábbiak szerint: 

A Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség és a Ferencvárosi Főplébánia pályázati támogatása 200.000-200.000 forinttal megemelkedik.

Határidő: 2021. július 22.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 26/2021. (VII.22.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a 2021. évi kulturális tevékenység támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 30.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

 

Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 2021. évi pályázati támogatás
1. AppArt Egyesület reSTART Összművészeti Fesztivál 800.000 Ft
2. Art9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete Kiállítások rendezése az Art9 Galériában 550.000 Ft
3. Budapesti Filharmóniai Társaság Wind + Együttes a Ferencvárosban 500.000 Ft

-3 koncert-

4. Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség Négy kantáta zenés istentisztelet 400.000 Ft
5. Ferencvárosi Főplébánia Miatyánk hete 2021 400.000 Ft
6. Formiusz Színházi Egyesület Mesehősök vagyunk! 400.000 Ft
7. IF Kft. Zenés gyermekprogramok a Ráday utcában: ovisoktól felfelé mindenkinek 0 Ft
8. Jedermann Kft. Zenei Kalandozások Ferencvárosban 320.000 Ft
9. Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület CIVIL SZALON 0 Ft
10. Miénk a Színpad  Iskolaszínház a József Attila Általános Iskolában 180.000 Ft
11. Szia-Helló67 Egyesület Olvasásnépszerűsítő olvasást segítő program 150.000 Ft
12. Humen Media Hungary Kft. Humen Fesztivál 2021 programjainak megvalósítása 150.000 Ft
13. Új Alkotóműhely Egyesület A Kettőspont Színház kortárs repertoárjának megerősítése 250.000 Ft
14. Vero-Niké Immo Kft. Esti Piac 0 Ft
15. FMR Bt. És MCM Manga Cowboy Kft. közös pályázata Ráday Advent Festival Forraltbor-Vers-Zene érvénytelen
16. Petronelli Színházművészeti Bt. Zenés táncos bábelőadás meseterápia módszerével érvénytelen
17. Budapesti Honismereti Társaság Ferencváros hely- és ipartörténetéről helytörténeti magazinban érvénytelen
18. Blazsi Bt. Gerilla-irodalomórák a Ferencvárosban érvénytelen
19. Bonbonier Chocolate Kft. Ráday jazz piknik érvénytelen
Összesen: 4.100.000 Ft

 

Határidő: 2021. július 22.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ Támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi kulturális tevékenység támogatására kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt alapítványok támogatását, melyek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 30.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

 

Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 2021. évi javasolt pályázati támogatás
1. 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány 2B Alapítvány programja 650.000 Ft
2. Írott Szó Alapítvány Költők Futása 0 Ft
3. Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány Interaktív gyermekelőadások Ferencvárosban 280.000 Ft
4. Savaria Barokk Zenekar Alapítvány Nagyböjti passió a Páli Szent Vince templomban – G. F. Handel: János Passió 300.000 Ft
5. Szőke István Alapítvány hagyományőrző cigánybál a FMK-ban decemberben 670.000 Ft
6. Csillaghajó Kulturális Alapítvány Turtur megmenti az Erőt – környezettudatos szemléletformálás színházi eszközökkel Ferencvárosi iskolákban 0 Ft
7. Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Családról mindent, családért mindent – előadássorozat 2. 0 Ft
8. A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány Nyilvános komolyzenei események és kulturális programok kollégistáknak a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban érvénytelen
9. Nem Adom Fel Alapítvány Irodalmi rendezvénysorozat a Nem Adom Fel Kávézó és Étteremben érvénytelen
10. Toppantó a gyermekekért Alapítvány Toppanó családi adventi sorozat érvénytelen
Összesen: 1.900.000 Ft

 

Határidő: 2021. július 22.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 27/2021. (VII.22.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Kozma András bizottsági tag által benyújtott szóbeli módosító javaslatát elfogadja az alábbiak szerint: 

A MEDÁLIÁK Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület sorába 230.000 forint kerül, a Friss Összművészeti Formáció soron pedig 270.000 forint lesz.”

 (2 igen, 5 nem)

 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 28/2021. (VII.22.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a 2021. évi kreatív helyi programok támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 30.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

 

Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 2021. évi pályázati támogatás
1. Bonbonier Chocolate Kft. Szaloncukor, húsvéti csokitojás és tortakészítő workshopok 520.000 Ft– karácsonyi témakör – 
2. MEDÁLIÁK Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület Kreatív gyermekekért 150.000 Ft
3. Friss Összművészeti Formáció Szivárvány projekt 350.000 Ft
4. Pintér Szilvia e.v. “Ki játszik ilyet? Kultúrosztag kisszínpad” – Zenés drámafoglalkozások 10-18 éveseknek 400.000 Ft
5. VERO-NIKÉ IMMO Kft. Trash Neked 250.000 Ft
Összesen: 1.670.000 Ft

 

Határidő: 2021. július 22.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyertes pályázókkal kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ Támogatásra javasolja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének, a 2021. évi kreatív helyi tevékenység támogatására kiírt pályázatra benyújtott, alábbi táblázatban felsorolt alapítványok támogatását, melyek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 30.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

 

Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 2021. évi javasolt pályázati támogatás
1. Szőke István Alapítvány Hagyományőrző képzőművészeti foglalkozások 330.000 Ft
2. Napkovi Alapítvány ZK STREET ART érvénytelen
Összesen: 330.000 Ft

 

Határidő: 2021. július 22.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 29/2021. (VII.22.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Gyurákovics Andrea képviselő által benyújtott szóbeli módosító javaslatát elfogadja az alábbiak szerint: 

a PELSŐ-Premier Színházi Betéti Társaság a teljes összeget, 2.401.400 forintot megkapja a pályázatára.” 

 (1 igen, 2 nem, 4 tartózkodás)

 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

KOEN 30/2021. (VII.22.) sz.

Határozat

 A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Takács Máriusz képviselő által benyújtott szóbeli módosító javaslatát elfogadja az alábbiak szerint: 

A PELSŐ-Premier Színházi Betéti Társaság az 1.200.000 forintért 3 darab előadás megvalósítását vállalja. Határidő: 2021. július 22.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (6 igen, 1 tartózkodás)

 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 31/2021. (VII.22.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a 2021. évi Testvérvárosba megyek programok támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 30.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

 

Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 2021. évi pályázati támogatás
1. PELSŐ-Premier Színházi Betéti Társaság “Testvérvárosba megyek” – avagy – Magyar szóval határon innen és túl, Magyarkanizsai előadások 1.200.000 Ft
2. Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete Testvérvárosok művészete, csere kiállítás megrendezése, Magyarkanizsa – Ferencváros érvénytelen
Összesen: 1.200.000 Ft

 

Határidő: 2021. július 22.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 32/2021. (VII.22.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy

1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a Ferencvárosi helyi nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021.(III. 8.) önkormányzati rendelete 3989. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 3.000.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

 

Pályázó neve 2021. évi pályázati programja 2021. évi pályázati támogatás
1. Ferencvárosi Bolgár Önkormányzat Rendezvények, ünnepek, közös sport- és kulturális programok szervezési és megvalósítási költségei 250.000 Ft
2. Ferencvárosi Román Önkormányzat Román kulturális hagyományőrző tábor Nemzetiségi Kavalkád 300.000 Ft
3. Ferencvárosi Roma Önkormányzat Ferencvárosi hagyományőrző, kulturális és tehetséggondozó nyári tábor 1.750.000 Ft
4. Ferencvárosi Szerb Önkormányzat 1, Banatski Sabor – Bánáti Találkozó 2021.

2, Svetac sv. Nikola – Szent Miklós napi megemlékezés

300.000 Ft
5. Ferencvárosi Görög Önkormányzat A tokaji görögök nyomában 400.000 Ft
Összesen: 3.000.000 Ft

Határidő: 2021. július 22.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 33/2021. (VII.22.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság felkéri a Hivatalt, hogy a nyertes pályázatokról állítson össze egy naptárt és azt ossza meg a bizottsággal és a lakossággal. Kérjük továbbá a Hivatalt, tegyen lépéseket, hogy a bizottság tagjai kerüljenek meghívásra a pályázaton támogatott programokra.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Takács Máriusz elnök

(6 igen, 1 tartózkodás)

 (A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

Árva Péter a Bizottság tagja elhagyja az üléstermet. 

 

3./ Pályázatok megvalósítási és elszámolási határidejére vonatkozó módosítási kérelmek

Sz-24/2021. 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 34 /2021. (VII.22.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy az 57/2020. (VII.29.) számú határozat 1.20. pontja alapján a Holnap Kiadó Kft-vel, 2020. október 7. napján kötött támogatási szerződésben szereplő felhasználási időszak határnapját 2021. augusztus 31. napjára, míg a szakmai beszámoló benyújtásának határnapját 2021. szeptember 30. napjára módosítja, egyben felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, egyhangú)

 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 35/2021. (VII.22.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy az 57/2020. (VII.29.) számú határozat 1.21. pontja alapján az IF Vendéglátóipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel 2020. november 25. napján kötött támogatási szerződésben szereplő felhasználási időszak határnapját 2021. december 31. napjára, míg a szakmai beszámoló benyújtásának határnapját 2022. január 31. napjára módosítja, egyben felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, egyhangú)

 (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 36/2021. (VII.22.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy az 57/2020. (VII.29.) számú határozat 1.6. pontja alapján a Bartók Néptáncegyesülettel 2020. december 14. napján kötött támogatási szerződésben szereplő felhasználási időszak határnapját 2021. december 31. napjára, míg a szakmai beszámoló benyújtásának határnapját 2022. január 31. napjára módosítja, egyben felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, egyhangú)

Top