2020. 09.09-én 15.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ A Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása

157/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 67/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 157/2020. számú – „A Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása” című – előterjesztést Kulcsár Erika vonatkozásában. 

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ A Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása

158/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 68/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 158/2020. számú – „A Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása” című – előterjesztést Pintérné Nagy Dóra vonatkozásában. 

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

160/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 69/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 160/2020. számú – „Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 

(6 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

130/2/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 70/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/2/2020. számú – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 

(7 igen, 2 nem)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala

132/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 71/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 132/2020. számú – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 

(7 igen, 3 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Alapító okiratok módosítása

140/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 72/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 140/2020. számú – „Alapító okiratok módosítása” című – előterjesztést az ülésen elhangzott módosítással együtt.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Javaslat a helyiségpályázatok elbírálására 

Sz-203/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

KOEN 73/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Bakáts tér 3. földszint II. szám alatti, 152 m2 nagyságú, utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló helyiséget az OffBiennálé Egyesület részére 2021. december 31. napjáig szólóan bérbe adja 23.600,- Ft/hó+Áfa kedvezményes bérleti díj ellenében.

Határidő: 2020. szeptember 9.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester”

(4 nem, 6 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 74/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Bakáts tér 3. földszint II. szám alatti, 152 m2 nagyságú, utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló helyiséget a Karaván Színház részére 2021. december 31. napjáig szólóan bérbe adja 23.600,- Ft/hó+Áfa kedvezményes bérleti díj ellenében.”

 

(3 igen, 1 nem, 6 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 75/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ a Budapest Bakáts tér 3. földszint II. szám alatti, 152 m2 nagyságú, utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló helyiséget az AppArt Egyesület részére 2021. december 31. napjáig szólóan bérbe adja 23.600,- Ft/hó+Áfa kedvezményes bérleti díj ellenében.

Határidő: 2020. szeptember 9.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázók értesítéséről, valamint a pályázatban előírt együttműködési megállapodás, majd a bérleti szerződés megkötéséről.

 

(7 igen, 3 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 76/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ a Budapest Ráday utca 47. földszint I. szám alatti, 148,73 m2 nagyságú, utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló helyiséget a 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány részére 2023. március 31. napjáig szólóan bérbe adja 55.000,- Ft/hó+Áfa kedvezményes bérleti díj ellenében.

Határidő: 2020. szeptember 9.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázók értesítéséről, valamint a pályázatban előírt együttműködési megállapodás, majd a bérleti szerződés megkötéséről.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 77/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ a Budapest IX., Ráday u. 9. fszt. II. szám alatti, 172 m2 nagyságú, utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló helyiséget az Új Alkotó Egyesület részére 2023. szeptember 30. napjáig szólóan bérbe adja 100.000,- Ft/hó+Áfa kedvezményes bérleti díj ellenében.

Határidő: 2020. szeptember 9.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázók értesítéséről, valamint a pályázatban előírt együttműködési megállapodás, majd a bérleti szerződés megkötéséről.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 78/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ a Budapest IX., Ráday u. 39. fszt. I. szám alatti, 217 m2 nagyságú, utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló helyiséget az Új Alkotóműhely Egyesület részére 2023. szeptember 30. napjáig szólóan bérbe adja 266.976,- Ft/hó+Áfa kedvezményes bérleti díj ellenében.

Határidő: 2020. szeptember 9.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázók értesítéséről, valamint a pályázatban előírt együttműködési megállapodás, majd a bérleti szerződés megkötéséről.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 79/2020. (IX.9.) sz. Módosította a 3/2021. (I.6.) sz. határozat (polgármesteri döntés)

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ a Budapest IX., Lenhossék u. 24-28. fszt. szám alatti, 313,7 m2 nagyságú, utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló helyiséget a Szent György Nonprofit Kft. részére 2023. szeptember 30. napjáig szólóan bérbe adja 200.000,- Ft/hó+Áfa kedvezményes bérleti díj ellenében.

Határidő: 2020. szeptember 9.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázók értesítéséről, valamint a pályázatban előírt együttműködési megállapodás, majd a bérleti szerződés megkötéséről.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Javaslat az Aszódi-lakótelep kapcsán kiírt kulturális pályázat elbírálására 

Sz-204/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

KOEN 80/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja a kulturális tevékenységek 2020. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3972. számú költségvetési sor, ezen célra biztosított 800.000,- Ft-os keretösszegének terhére történik.

Pályázó neve 2020. évi pályázati programja 2020. évi pályázati támogatás
1 Civil Művek Közművelődési Egyesület Érzékenyítő tréningek filmvetítésekkel több témában (lakhatási gond, családon belüli erőszak, LMBTQ) 200.000,- Ft
2 Czinka Panna Népfőiskolai Egyesület Cselekvő Aszódi-lakótelep

8 alkalmas pilot projekt közösségépítéssel, érzékenyítéssel a középpontban

200.000,- Ft
3 Pintér Szilvia e. v. Ki játszik ilyet? – 20 alkalomból álló zenés drámafoglalkozások 10-18 éveseknek 400-000,- Ft

 

Határidő: 2020. szeptember 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázaton nyert szervezetek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Javaslat a nyelvi gátak okozta problémák feloldására

148/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Takács Máriusz önkormányzati képviselő

 

KOEN 81/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság a 148/2020. számú – „Javaslat a nyelvi gátak okozta problémák feloldására” című – előterjesztés határozati javaslata a következő szerint módosuljon: „A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy készítessen a Humánszolgáltatási Irodával fordítási igényre felmérést az önkormányzatnál és intézményeinél.”

 

(2 igen, 3 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 82/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 148/2020. számú – „Javaslat a nyelvi gátak okozta problémák feloldására” című”– előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 

 (7 igen, 3 nem)

Top