2020. 01.29-én 15.30 órakor megtartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)

4/2020., 4/2-4/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 2/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/2020. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

5/2020., 5/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 3/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 5/2020. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

24/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 4/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 24/2020. sz. – ”Javaslat a helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására” című – előterjesztést.

 (7 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint a 2020. évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete

8/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 5/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 8/2020. sz. – ”A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmények (óvodák) és a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi nyári és téli nyitvatartási rendje, valamint a 2020. évi munkaszüneti napok miatt áthelyezett munkanapok ügyelete” című – előterjesztést az ülésen elhangzott módosítással együtt.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosítására

16/2020., 16/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 6/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 16/2/2020. sz. – ”Javaslat a 16/2020. számú előterjesztéshez” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(9 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 7/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 16/2020. sz. – ”Javaslat a Ferencvárosi Csudafa Óvoda alapító okiratának módosítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(9 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2018/2019. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2019/2020. nevelési év munkaterveinek véleményezése

20/2020. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 8/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 20/2020. sz. – ”Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2018/2019. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2019/2020. nevelési év munkaterveinek véleményezése” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(9 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme, valamint a Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői feladatinak ellátására vonatkozó pályázat, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása

26/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 9/2020. (I.29.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 26/2020. sz. – ”Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetőjének felmentési kérelme, valamint a Ferencvárosi Méhecske Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői feladatinak ellátására vonatkozó pályázat, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(9 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Javaslat kulturális helyiségpályázat meghirdetésére

Sz-32/2020., Sz-32/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 10/2020. (I.29.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja az Sz-32/2/2020. számú előterjesztés mellékletét képező módosított pályázati felhívást. 

Határidő: 2020. január 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (9 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 11/2020. (I.29.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja az Sz-32/2/2020. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást, az abban foglalt pályázati feltételeket, követelményeket, bírálati szempontokat és felkéri a Polgármestert a pályázat közzétételére. 

Határidő: 2020. január 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (9 igen, egyhangú) 

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Javaslat az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért támogatására

Sz-33/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 12/2020. (I.29.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy 

1./ az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért részére 100.000,- Ft támogatást nyújt az Sz-33/2020.számú előterjesztés mellékletét képező kérelemben meghatározott rendezvény támogatására.

Határidő: 2020. január 29.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

2./ felkéri Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott támogatás kifizetéséhez szükséges szerződés megkötéséről.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

Top