2019. 12.11-én 15.30 órakor megtartott rendes ülés – kivonat

1./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására

Sz-356/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Takács Máriusz elnök

 

KOEN 7/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-356/2019. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ügyrendjét elfogadja.

Határidő: 2019. december 11.

Felelős: Takács Máriusz bizottsági elnök

 (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

215/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 8/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 215/2019. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban) 

230/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 9/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 230/2019. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Takács Máriusz elnök

 (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) feladatok ellátása vonatkozó pályázat kiírása

209/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 10/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek a 209/2019. számú előterjesztést azzal a kiegészítéssel, mely szerint a vezetői pályázatot 3 éves időtartamra írják ki.”

 (4 igen, 3 nem,1 tartózkodás )

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 11/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja Takács Máriusz módosító javaslatát a 209/2019. számú előterjesztés pályázati kiírásának 1. pontjára vonatkozóan:

„ a vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és fenntartói stratégia célok megvalósítását célzó fejlesztési elképzelést, valamint az intézményi vezetésre vonatkozó szakmai programot, ide értve a 2020-2021. évadra vonatkozó kulturális programtervet.”

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Takács Máriusz elnök 

(8 igen, egyhangúlag )

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 12/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 209/2019. sz. – ” Javaslat a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei igazgatói (magasabb vezetői) feladatok ellátása vonatkozó pályázat kiírása” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a vezetői program tartalmazza a 2020-2021. év kulturális programtervét.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Takács Máriusz elnök 

(8 igen,egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 13/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek a 209/2019. számú előterjesztést azzal a kiegészítéssel, mely szerint a vezetői pályázatot 3 éves időtartamra írják ki.”

 (3 igen, 4 nem,1 tartózkodás) 

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat a Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola és a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium 2019. évi sporteszköz beszerzésének támogatására

223/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 14/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 223/2019. sz. – ”Javaslat a Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola és a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium 2019. évi sporteszköz beszerzésének támogatására” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Takács Máriusz elnök 

 (8 igen,egyhangú ) 

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve

219/2019., 219/2/2019. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 15/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 219/2019. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve” című – előterjesztést.”

(2 igen, 4 nem, 2 tartózkodás) 

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása

231/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 16/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 231/2019. sz. – ”Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződésének meghosszabbítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Takács Máriusz elnök 

(7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése

224/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 17/2019. (XII.11.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 224/2019. sz. – ”Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(8 igen,egyhangú)

Top