2022. 09.13-án 9.00 órakor tartott rendes ülés

1./ Beszámoló az adománygyűjtésről

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök

 

2./ Döntés a rendelkezésre álló források felhasználásáról

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök

 

3./ Döntés az összegyűjtött adományok kijuttatásáról

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Csóti Zsombor elnök

 

IB 20/2022. (IX.13.)

Határozat

Az Orosz Ukrán háború által okozott válság kezelésére létrehozott Ideiglenes Bizottság felkéri a Hivatalt, hogy az összegyűjtött adományok Beregszászra történő kiszállítását szervezze meg.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

(3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)

Top