2020. 02.25-én 8.30 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök

 

HB 13/2020. (II.25.) sz.

Határozat

A Házbizottság, úgy dönt, hogy azok a Felügyelő Bizottsági tagok részére, akik még nem tettek eleget kötelezettségüknek, vagy újonnan kerültek megválasztásra, a vagyonnyilatkozat leadásának időpontja: 2020. február 25. (kedd) 9.00-10.00 óráig.

Határidő: 2020. február 25.

Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök

(3 igen, egyhangú)

Top