2020. 01.06-án 16.00 órakor tartott rendes ülésének – kivonat

1./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök

 

HB 2/2020. (I.6.) sz.

Határozat

A Házbizottság úgy dönt, hogy a külső bizottsági tagok a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételének megtörténtének igazolására elegendő az adatbázisból történő lekérdezésről készített képernyőkép megküldése a Hivatal részére a Házbizottságnak címezve.

Határidő: 2020. január 6.

Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök

(3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt)

 

HB 3/2020. (I.6.) sz.

Határozat

A Házbizottság, úgy dönt, hogy a vagyonnyilatkozat átvételének időpontját az alábbiak szerint elfogadja:

  1. január 2. (csütörtök) 14.00-18.00 óráig.

Határidő: 2020. január 6.

Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök

 (3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt)

 

HB 4/2020. (I.6.) sz.

Határozat

A Házbizottság, úgy dönt, hogy a vagyonnyilatkozat átvételének időpontját az alábbiak szerint elfogadja:

  1. január 9. (csütörtök) 16.00-17.00 óráig.

Határidő: 2020. január 6.

Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök

 (3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt)

 

HB 5/2020. (I.6.) sz.

Határozat

A Házbizottság, úgy dönt, hogy 2020. január 2-án és 2020. január 9-én meghatározott időpontokban a külső bizottsági tagok a 2019. évben és a 2020. évben esedékes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségüknek eleget tehetnek.

Határidő: 2020. január 6.

Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök

(3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt)

 

HB 6/2020. (I.6.) sz.

Határozat

A Házbizottság, úgy dönt, hogy a külső bizottsági tagok a HB 4/2019. (XII.17.) sz. határozatában elfogadott időpontokban eleget tehetnek a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségüknek, azonban addig nem gyakorolhatják bizottsági jogaikat.

Határidő: 2020. január 6.

Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök

(3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt)

 

HB 7/2020. (I.6.) sz.

Határozat

A Házbizottság, úgy dönt, hogy a megadott időpontokban a külső bizottsági tagok leadhatják a vagyonnyilatkozatuk mindkét példányát, és ebben az esetben a 2019. évre és a 2020. évre is eleget tett a kötelezettségének. 

Határidő: 2020. január 6.

Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök

(3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt)

 

HB 8/2020. (I.6.) sz.

Határozat

A Házbizottság, úgy dönt, hogy a vagyonnyilatkozat átvételének időpontját az alábbiak szerint elfogadja:

  1. május 12. (kedd) 14.00-15.30 óráig,
  2. május 26. (kedd) 14.00-15.30 óráig,
  3. június 30. (kedd) 14.00-16.30 óráig.

A fenti időpontokban minden vagyonnyilatkozattételre kötelezett személy eleget tehet kötelezettségének.

Határidő: 2020. január 6.

Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök

(3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt)

 

HB 9/2020. (I.6.) sz.

Határozat

A Házbizottság, úgy dönt, hogy a HB 4/2019. (XII.17.) sz. határozatát úgy módosítja, hogy az elfogadott időpontokban minden vagyonnyilatkozattételre kötelezett személy eleget tehet kötelezettségének.

Határidő: 2020. január 6.

Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök

(3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt)

 

HB 10/2020. (I.6.) sz.

Határozat

A Házbizottság, úgy dönt, hogy felhatalmazza dr. Mátyás Ferencet, a Házbizottság elnökét arra, hogy a vagyonnyilatkozattételre kötelezetteket írásban tájékoztassa – a Bizottság tagjainak jóváhagyása után – a vagyonnyilatkozattétellel kapcsolatban. 

Határidő: 2020. január 6.

Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök

(3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt)

 

HB 11/2020. (I.6.) sz.

Határozat

A Házbizottság, úgy dönt, hogy felkéri a Szervezési és Informatikai Iroda Szervezési csoportját, hogy telefonon tájékoztassák azon külső bizottsági tagokat, akik még nem tettek eleget kötelezettségüknek, a vagyonnyilatkozat leadásának következő időpontjáról: 2020. január 9. (csütörtök) 16.00-17.00 óráig.

Határidő: 2020. január 6.

Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök

(3 igen, egyhangú)

Top