2022. 04.20-án 11.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása

92/2022., 92/2/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 60/2022. (IV.20.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy az 1. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg.

Határidő: 2022. április 20.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

Az 1. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a GKB 61-63/2022. (IV.20.) sz. határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találthatóak. 

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)

64/2-3/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester, Takács Krisztián GKB elnök

 

GKB 64/2022. (IV.20.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 64/3/2022. sz. – „Módosító javaslat a 64/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. április 22.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 65/2022. (IV.20.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 64/2/2022. sz. – „Módosító javaslat a 64/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést, kiegészítve a 64/3/2022. sz. – „Módosító javaslat a 64/2022. sz. előterjesztéshez” című előterjesztéssel.”

 (3 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Üres helyiségek kijelölése kulturális és/vagy oktatási tevékenység végzése céljára

93/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 66/2022. (IV.20.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 93/2022. sz. – „Üres helyiségek kijelölése kulturális és/vagy oktatási tevékenység végzése céljára” című – előterjesztés I., II. és III. határozati javaslatát az alábbi kiegészítésekkel: 

– kulturális tevékenység végzése céljára

– 2023. december 31. napjáig tartó határozott időre

– a piaci bérleti díj 50%-a+ÁFA kedvezményes bérleti díj”

(6 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ A Budapest IX. kerület Üllői út 19. I. lh. III. em. 6/A. (hrsz: 36835/0/A/64) szám alatti öröklakásra vonatkozó elővásárlási jog

Sz-136/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 67/2022. (IV.20.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási jogával a Budapest IX. kerület Üllői út 19. I. lh. III. em. 6/A. (hrsz: 36835/0/A/64) szám alatti 40 m² alapterületű öröklakásra vonatkozóan – a 2022. március 10. napján kelt Ingatlan adásvételi szerződés alapján, melyben tárgyi ingatlan vételára 34.000.000,-Ft, – azaz harmincnégymillió forint – nem él.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ A Budapest IX. kerület Üllői út 11-13. fszt. 7. (hrsz: 36814/0/A/17) szám alatti öröklakásra vonatkozó elővásárlási jog

Sz-137/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 68/2022. (IV.20.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási jogával a Budapest IX. kerület Üllői út 11-13. fszt. 7. (hrsz: 36814/0/A/17) szám alatti 73 m² alapterületű öröklakásra vonatkozóan – a 2022. március 3. napján kelt Ingatlan adásvételi szerződés alapján, melyben tárgyi ingatlan vételára 54.000.000,-Ft, – azaz ötvennégymillió forint – nem él.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Jelzálogjog bejegyzése az Önkormányzatot követő második ranghelyre

Sz-138/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 69/2022. (IV.20.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hozzájárul, hogy a 36852/0/A/4 helyrajzi számú, természetben a Bp. IX. ker., Kinizsi u. 31. fszt. 1 ajtószám alatti ingatlanra Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatát követő második ranghelyre az OTP Jelzálogbank Zrt. (1051 Budapest Nádor u. 21.) javára 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint kölcsön és járulékai erejéig jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Beszámoló a FEV IX. Zrt. által,  2021. január 1. és 2022. március 31. között lefolytatott közbeszerzési eljárásokról

Sz-131/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgatója

 

A Bizottság a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

Top