2022. 05.24-én 11.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

2./ FESZOFE Nonprofit Kft. tájékoztatója a Lenhossék utca 16. sz. alatti telekre vonatkozóan

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea elnök

 

FMVB 18/2022. (V.24.)

Határozat

A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság 

1./ úgy dönt, hogy a következő ülésére meghívja dr. Bácskai Jánost és Sebők Endrét.

2./ felkéri az illetékes irodát és a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ igazgatóját, hogy készítsen előterjesztést a munkásszálló beruházásról és az üzemeltetésről.

Határidő: 2022. június 7.

Felelős: Jancsó Andrea elnök

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

FMVB 19/2022. (V.24.)

Határozat

A Ferencvárosi Munkásszálló Beruházási Projekt kivizsgálására létrehozott Vizsgálóbizottság úgy dönt, hogy az alábbi három kérdést írásban megküldi Sebők Endre igazgató úr részére:

1./ A FESZOFE Kft. mi alapján szerette volna üzemeltetésbe venni a munkásszállót?

2./ Mi indokolta azt, hogy a FESZOFE Kft. igénybe vegye a munkásszálló szolgáltatásait?

3./ Miként hasznosult a Lenhossék u. 16. sz. alatti ingatlan a FESZOFE Kft. tulajdonaként? 

Határidő: 2022. 

Felelős: Jancsó Andrea elnök

(4 igen, egyhangú)

(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.)

 

Top