2022. 03.23-án 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülés

1./ A FIB 3/2021. (VIII.4.) számú határozat pontjainak vizsgálata

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

 

FIB 2/2022. (III.23.)

Határozat

A Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság felkéri a Budapest Közút Zrt-t, hogy:

  1. végezze el a Kinizsi utca – Ráday utca illetve Lónyai utca kereszteződéseinek a forgalom felülvizsgálatát, és tájékoztassa a Bizottságot ennek eredményéről. 
  2.  vizsgálja felül azt, hogy a Lónyay utca végén a körút felől azt, hogy ott esetlegesen ideiglenesen a biciklisávnak és az autósforgalomnak egy közös sávja legyen, hogy a kikanyarodásnál ne torlódjanak fel a gépkocsik a Mátyás utcáig. 
  3. alakítsa ki a Lónyay utca páros oldalán az „orral” történő parkolás megoldásának tervét.

Határidő: a Bizottság soron következő ülése

Felelős: Takács Krisztián elnök

(3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ A Bakáts utcai buszmegálló áthelyezésének ügye

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Takács Krisztián elnök

 

FIB 3/2022. (III.23.)

Határozat

A Forgalomszabályozási Ideiglenes Bizottság felkéri az illetékes szakirodát, hogy a 15-ös busz Bakáts utcai megállójának áthelyezése ügyében kérje ki a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. közös szakvéleményét.

Határidő: a Bizottság soron következő ülése

Felelős: Takács Krisztián elnök

(3 igen, egyhangú)

(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt.)

 

Top