2021. 09.30-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a szakbizottság hatáskörébe tartozó költségvetési sorok felosztásának módosítására

Sz-67/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 62/2021. (IX.30.) sz. határozata, az ESZSICB 232/2021. (IV.16.) sz. határozatot módosította

 

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1,) a 2021. évi 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó 232/2021. (IV.16.) számú önkormányzati határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3301.” számú „Egészségügyi Prevenció” megnevezésű költségvetési előirányzat
2021. évi felosztása
Felhasználás módja Felhasználásra elkülönített összeg
(Ft)
Alapellátási pályázat 2021. 4 210 930
Szűrővizsgálatok 2 000 000
„Nyitott Nap” lakossági szűrővizsgálat 1 000 000
Tartalék 789 070
Összesen: 8 000 000

Határidő: 2021. szeptember 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2.) 2021. évi 3355. „Idősügyi koncepció” költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó 232/2021. (IV.16.) számú önkormányzati határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

“3355.” számú ” Idősügyi koncepció ” megnevezésű költségvetési előirányzat
2021. évi felosztása
Felhasználás módja Felhasználásra elkülönített összeg
(Ft)
Sportfoglalkozások 1 961500
Kulturális feltöltődést és szellemi frissesség fenntartását szolgáló, ismeretterjesztő programok 1 437 000
Egészségre értékként tekintő, egészségmegőrző programok 1 058 000
Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, tanfolyamok 1 563 500
Generációkon átívelő program – Helytörténeti vetélkedő 300 000
Klubfoglalkozások 340 000
Szépkorú köszöntések  340 000
Összesen: 7 000 000

Határidő: 2021. szeptember 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

 1. 2021. évi 3145. „Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat” költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó 232/2021. (IV.16.) számú önkormányzati határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Javaslat “3145.” számú “Ifjúsági koncepció végrehajtásával összefüggő feladat” megnevezésű költségvetési előirányzat
2021. évi felosztása
Felhasználás módja Felhasználásra elkülönített összeg
(Ft)
VIII. Pályaválasztási Börze 500 000
Kerületi ifjúsági irodák támogatása  700 000
Ifjúsági foglalkozások: baba mama kézműves és angol óra 500 000
Szociális érzékenyítő program 300 000
Iskolai diák önkormányzati (DÖK) tevékenységek támogatására 1 000 000
Összesen: 3 000 000

Határidő: 2021. szeptember 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                        6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 63/2021. (IX.30.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a 2021. évi 3972. „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása” költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó 231/2021. (IV.16.) számú önkormányzati határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

“3972” számú “Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása” megnevezésű költségvetési előirányzat
2021. évi felosztása
Felhasználás módja Felhasználásra elkülönített összeg
(Ft)
Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatása 3 996 240
Kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen 4 073 000
Kulturális tevékenység támogatása 6 000 000
Kreatív helyi programok támogatása 2 000 000
Hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatása 2 400 000
Testvérvárosba megyek pályázat 1 200 000
Szociális tevékenységek támogatása 3 000 000
Világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények,

kreatív helyi programok támogatása

4 000 000
Fejlesztő programok, foglalkozások támogatása 2 500 000
Tartalék 830 760
Összesen: 30 000 000

Határidő: 2021. szeptember 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                       (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat pályázatok kiírására

Sz-68/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 64/2021. (IX.30.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy

1./ a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú során elkülönített keretösszeg terhére 2.500.000,- Ft, azaz kétmillió-ötszázezer forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján oszt szét fejlesztő programok, foglalkozások támogatására, egyben jóváhagyja az Sz-68/2021. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, valamint felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ a Fejlesztő programok, foglalkozások támogatására című pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület általi – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a Bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Torzsa Sándor, az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
 3. Oláh Anna, a Humánszolgáltatási Iroda esélyegyenlőségi referense 
 4. ……………………… (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő)

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

                       (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat a 3. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére

Sz-70/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 65/2021. (IX.30.) sz.

Határozat

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa.) és fb) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 3. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére 2016. december 11-től 2021. december 10-ig, a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft. egészségügyi szolgáltatóval és dr. Solt Mária orvossal (orvosi pecsétszám: 28761) kötött feladatellátási szerződés 2021. november 30. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul, és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

 1. Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelete 6. sz. mellékletének II. fejezet 3.) fa.) és fb) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 2. sz. mellékletében meghatározott 3. sz. házi gyermekorvosi körzet működtetésére vonatkozóan jelen előterjesztés melléklete szerint feladatellátási szerződést köt a BE-ZO GYERMEKORVOS Bt. egészségügyi szolgáltatóval és Bakáné dr. Kiss Magdolna Krisztina csecsemő-gyermekgyógyász szakorvossal (orvosi pecsétszám: 53501) 2021. december 01-től 2026. november 30-ig, és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                       (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat a 7. sz. háziorvosi körzet működtetésére

Sz-71/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 66/2021. (IX.30.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 7. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2021. november 01. napjától 2026. október 31. napjáig a DR-PETER MEDICAL CARE Kft. és az ellátásért felelős dr. Nagy Péter Gyula orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési időpontok és helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2021. november 01-től: 

 

„Rendelési idő: 

hétfő: 15.30.-19.30.

kedd: 10.00.-12.30.

szerda: 15.30.-19.30.

csütörtök: 10.00.-12.00.

péntek:

páros: 15.00.-18.00.

páratlan: 08.00.-12.00.

 

prevenciós rendelés

 

kedd: 08.00.-10.00.

csütörtök: 08.00.-10.00.

 

Helyettesítés rendje:

 1. Somlai András 1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében
 2. Zegnál Mária 1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében
 3. Morsányi Klára 1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében
 4. Ferenczi Judit 1097 Budapest, Drégely u. 19. saját rendelési idejében”

 

és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

 

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

                       (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 67/2021. (IX.30.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat pályázatok kiírására” című napirendi pontot újra megnyitja.

Határidő: 2021.09.30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                      (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat pályázatok kiírására

Sz-68/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 68/2021. (IX.30.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az ESZSICB 64/2021. (IX.30.) sz. határozatát visszavonja.

 Határidő: 2021.09.30.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                      (6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 69/2021. (IX.30.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy

1./ a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú során elkülönített keretösszeg terhére 2.500.000,- Ft, azaz kétmillió-ötszázezer forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján oszt szét fejlesztő programok, foglalkozások támogatására, egyben jóváhagyja az Sz-68/2021. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, valamint felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ a Fejlesztő programok, foglalkozások támogatására című pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület általi – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a Bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Torzsa Sándor, az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
 3. Oláh Anna, a Humánszolgáltatási Iroda esélyegyenlőségi referense 
 4. Zombory Miklós, az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

                       (6 igen, egyhangú)

Top