2020. 09.09-én 13.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása, Alapító okirat módosítása

155/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 101/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy Ujlaki Tamás pályázónak a pályázatában igazolt iskolai végzettséget elfogadja.”

Határidő: 2020. szeptember 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

 

    (3 nem 5 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 102/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 155/2020. sz. – „A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálása, Alapító okirat módosítása” című – előterjesztést azzal a javaslattal, hogy első helyre Márton Józsefet, második helyre dr. Lassú Tibort, harmadik helyre Polyák Bélát javasolja.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

 

   (5 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 103/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a 159/2020. sz. – „Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának intézményvezetőjének felmentési kérelme, valamint javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása” című előterjesztést a 8. napirendi pont után zárt ülésen tárgyalja.

Határidő: 2020. szeptember 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

160/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 104/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 160/2020. sz. –Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyásáracímű – előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(5 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló) 

146/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 105/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 146/2020. sz. előterjesztéssel kapcsolatban, hogy a támogatási jogcímek elé kerüljön vissza a „Ferencváros” jelző.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                  (7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 106/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 146/2020. sz. – ”Javaslat a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

                  (5 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

130/2/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 107/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 130/2/2020. sz. – ”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)„ című előterjesztést.”

 (3 igen,1 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala

132/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 108/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 132/2020. sz. „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala” című – előterjesztést.”

 (3 igen, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 109/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-183/2020. sz. „Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye” című napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

Határidő: 2020. szeptember 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának intézményvezetőjének felmentési kérelme, valamint javaslat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása

159/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 113/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja Takács Zoltán pályázati kiírás szövegének módosítására vonatkozó, 159/2020. előterjesztéshez benyújtott módosító indítványát. 

Határidő: 2020. szeptember 9.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

ESZSICB 114/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 159/2020. sz. – „Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálásacímű – előterjesztés határozati javaslatának 1. pontját.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

          8 igen, egyhangú)

 

 (A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 115/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 159/2020. sz. – „Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálásacímű – előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

 

 (5 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 116/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 159/2020. sz. – „Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálásacímű – előterjesztés határozati javaslatának 3. pontját.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

 

         (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 117/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 159/2020. sz. – „Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálásacímű – előterjesztés határozati javaslatának 4. pontját.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

 

               (5 igen, 3 nem)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 118/2020. (IX.9.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 159/2020. sz. – „Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására vonatkozó pályázatok elbírálásacímű – előterjesztés határozati javaslatának 5. pontját.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

 

         (8 igen, egyhangú)

Top