2020. 02.27-én 13.30 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a szakbizottság által koordinált költségvetési sorok felosztására 

Sz-64/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 33/2020. (II.27.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy 3412. számú „Sport és szabadidős feladatok” előirányzat kapcsán a Bizottság tagjai kapjanak e-mailes tájékoztatót, illetve a „Sporteszköz fejlesztés” sornál, pedig pályázat útján kerüljön felhasználásra az összeg.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 34/2020. (II.27.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a 3301 költségvetési sornál a rendezvények (Nyitott Egészségnap, Családi Sport- és Egészségnap, „Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedő) megrendezése előtt a Bizottság kapjon e-mailes tájékoztatót.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 35/2020. (II.27.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a 3355 költségvetési sornál az Idősügyi programnál az Idősügyi program naptárat kapja meg a Bizottság e-mailes tájékoztatóban.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 36/2020. (II.27.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság a fenti kiegészítésekkel úgy dönt, hogy:

1./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3412. számú „Sport és szabadidős feladatok” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá 

Sport és szabadidős rendezvények (megbízási díjak, szerződések, rendezvények, stb…) 29 000 000 Ft
Üzemeltetés 8 000 000 Ft
Sporteszköz fejlesztés 6 000 000 Ft
Támogatások 2 500 000 Ft
Előre nem tervezhető egyéb költség 4 000 000 Ft
Összesen: 49 500 000 Ft

 

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3413. számú „Diáksport” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ferencvárosi Diákolimpiai versenyrendszer működtetése 4 000 000 Ft
Összesen: 4 000 000 Ft

 

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3414. számú „Óvodai sport tevékenység támogatása” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pályázat az óvodák sporttevékenységének támogatására 2 925 000 Ft
Óvodai sporteszköz beszerzés 1 200 000 Ft
Óvodásjátékok a Nyúldombon 375 000 Ft
Összesen: 4 500 000 Ft

 

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3415. számú „Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pályázat 2 500 000 Ft
Összesen: 2 500 000 Ft

 

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3416. számú „Sport Alap” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Roma Kult. És Sport IX. Közh.E. Utánpótlás nevelés 2 000 000 Ft
Ferencvárosi Kosárlabda Egyesület Ferencvárosi kosárlabda utánpótlás 4 500 000 Ft
Ferencvárosi Szabadidős SE Kézilabda utánpótlás nevelés a Középső-Ferencvárosban 2 500 000 Ft
FTC kajak-kenu Utánpótlás nevelés Közhasznú Nonprofit Kft FTC Kajak-Kenu Sport Alap pályázat 5 000 000 Ft
FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. FTC jégkorong utánpótlás – töretlen fejlődés 2010 óta 4 000 000 Ft
FTC Női Torna KFt. Ferencvárosi torna központ 2 000 000 Ft
Összesen: 20 000 000 Ft

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

6./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok 2 100 000 Ft
Nyitott Egészségnap 1 000 000 Ft
Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, gyermek háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszerbeszerzésének támogatása 4 000 000 Ft
Rehabilitációs úszás 1 600 000 Ft
Családi Sport- és Egészségnap 2 300 000 Ft
„Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedő 350 000 Ft
Óvodai Egészségnapok

Ferencvárosi Ugrifüles óvoda 100.000,- Ft

Ferencvárosi Méhecske óvoda 100.000,- Ft

Ferencvárosi Liliom óvoda 120.000,- Ft

Ferencvárosi Napfény óvoda 100.000,- Ft

Ferencvárosi Csicsergő óvoda 120.000,- Ft

Ferencvárosi Epres óvoda 100.000,- Ft

Ferencvárosi Csudafa óvoda 120.000,- Ft

Ferencvárosi Kicsi Bocs óvoda 120.000,- Ft

Ferencvárosi Kerekerdő óvoda 120.000,- Ft

1 000 000 Ft
Alapellátó orvosok szakmai találkozói 400 000 Ft
Tartalék 250 000 Ft
Összesen: 13 000 000 Ft

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

7./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3355. számú „Idősügyi koncepció” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Idősügyi sportfoglalkozások 4 000 000 Ft
Kulturális feltöltődést és szellemi frissesség fenntartását szolgáló, ismeretterjesztő programok 1 800 000 Ft
Egészségre értékként tekintő, egészségmegőrző programok 1 300 000 Ft
Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, tanfolyamok 2 700 000 Ft
Generációkon átívelő program – Helytörténeti vetélkedő 300 000 Ft
Teljességfeszt 2020. 1 800 000 Ft
Idősügyi programnaptár sokszorosítása és terjesztése 1 500 000 Ft
Tartalék 600.000 Ft
Összesen: 14 000 000 Ft

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

8./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3922. számú „Civil szervezetek támogatása” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Civil szervezetek támogatása (pályázat) 7 000 000 Ft
Előre nem tervezett kiadások, tartalék 1 000 000 Ft
Összesen: 8 000 000 Ft

 

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

9./ felkéri Polgármester Asszonyt az 1-8. pontban felosztott sorok kapcsán a szükséges kötelezettségvállalások megkötésére, a vonatkozó rendezvények megszervezésére, pályázatok lebonyolítására és minden egyéb indokolt intézkedés megtételére a rendelkezésre álló költségvetési keret függvényében.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

2./Javaslat a szakbizottság által koordinált pályázatok kiírására 

Sz-65/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 37/2020. (II.27.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-65/2020. sz. – „Javaslat a szakbizottság által koordinált pályázatok kiírására” című előterjesztés 4./ határozati tervezetben, a felsorolásból a „gyermek háziorvosi” szó kerüljön kivételre.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 38/2020. (II.27.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ a hatályos költségvetési rendelet 3415. számú során elkülönített 2.500.000,- Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az Sz-65/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A szabadidősport támogatása pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
 3. Völgyesi Attila, Humánszolgáltatási Iroda, – szabadidősporttal foglalkozó tisztviselője 

4           Jancsó Andrea (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő)

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő:2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ a hatályos költségvetési rendelet költségvetési rendelet 3301. számú során elkülönített keretösszeg terhére 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az Sz-65/2020. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ A közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszer beszerzésének támogatása pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
 3. Hajdu Erika, Humánszolgáltatási Iroda, – egészségüggyel foglalkozó tisztviselője 
 4. Jancsó Andrea (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő)

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5./ a hatályos költségvetési rendelet 3922. számú során elkülönített keretösszeg terhére 7.000.000,- Ft, azaz hétmillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az Sz-65/2020. számú előterjesztés 3. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

6./ A civil szervezetek támogatása pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
 3. dr. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda, – pályázatokkal foglalkozó tisztviselője 
 4. Jancsó Andrea (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő)

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

7./ a hatályos költségvetési rendelet 3414. számú során elkülönített 2.925.000,- Ft, azaz kettőmillió-kilencszázhuszonötezer forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az Sz-65/2020. számú előterjesztés 4. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Az óvodai sport tevékenység támogatása pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
 3. Völgyesi Attila, Humánszolgáltatási Iroda, – szabadidősporttal foglalkozó tisztviselője 
 4. Jancsó Andrea (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő)

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

             (10 igen, egyhangú)

Top