2020. 02.27-én 13.30 órakor megtartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a szakbizottság által koordinált költségvetési sorok felosztására 

Sz-64/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 33/2020. (II.27.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy 3412. számú „Sport és szabadidős feladatok” előirányzat kapcsán a Bizottság tagjai kapjanak e-mailes tájékoztatót, illetve a „Sporteszköz fejlesztés” sornál, pedig pályázat útján kerüljön felhasználásra az összeg.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 34/2020. (II.27.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a 3301 költségvetési sornál a rendezvények (Nyitott Egészségnap, Családi Sport- és Egészségnap, „Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedő) megrendezése előtt a Bizottság kapjon e-mailes tájékoztatót.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 35/2020. (II.27.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a 3355 költségvetési sornál az Idősügyi programnál az Idősügyi program naptárat kapja meg a Bizottság e-mailes tájékoztatóban.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 36/2020. (II.27.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság a fenti kiegészítésekkel úgy dönt, hogy:

1./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3412. számú „Sport és szabadidős feladatok” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá 

Sport és szabadidős rendezvények (megbízási díjak, szerződések, rendezvények, stb…)29 000 000 Ft
Üzemeltetés8 000 000 Ft
Sporteszköz fejlesztés6 000 000 Ft
Támogatások2 500 000 Ft
Előre nem tervezhető egyéb költség4 000 000 Ft
Összesen:49 500 000 Ft

 

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3413. számú „Diáksport” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Ferencvárosi Diákolimpiai versenyrendszer működtetése4 000 000 Ft
Összesen:4 000 000 Ft

 

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3414. számú „Óvodai sport tevékenység támogatása” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pályázat az óvodák sporttevékenységének támogatására2 925 000 Ft
Óvodai sporteszköz beszerzés1 200 000 Ft
Óvodásjátékok a Nyúldombon375 000 Ft
Összesen:4 500 000 Ft

 

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3415. számú „Pályázat kiemelt sport rendezvények megrendezésére” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pályázat2 500 000 Ft
Összesen:2 500 000 Ft

 

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3416. számú „Sport Alap” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Roma Kult. És Sport IX. Közh.E.Utánpótlás nevelés2 000 000 Ft
Ferencvárosi Kosárlabda EgyesületFerencvárosi kosárlabda utánpótlás4 500 000 Ft
Ferencvárosi Szabadidős SEKézilabda utánpótlás nevelés a Középső-Ferencvárosban2 500 000 Ft
FTC kajak-kenu Utánpótlás nevelés Közhasznú Nonprofit KftFTC Kajak-Kenu Sport Alap pályázat5 000 000 Ft
FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft.FTC jégkorong utánpótlás – töretlen fejlődés 2010 óta4 000 000 Ft
FTC Női Torna KFt.Ferencvárosi torna központ2 000 000 Ft
Összesen:20 000 000 Ft

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

6./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok2 100 000 Ft
Nyitott Egészségnap1 000 000 Ft
Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, gyermek háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszerbeszerzésének támogatása4 000 000 Ft
Rehabilitációs úszás1 600 000 Ft
Családi Sport- és Egészségnap2 300 000 Ft
„Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedő350 000 Ft
Óvodai Egészségnapok

Ferencvárosi Ugrifüles óvoda 100.000,- Ft

Ferencvárosi Méhecske óvoda 100.000,- Ft

Ferencvárosi Liliom óvoda 120.000,- Ft

Ferencvárosi Napfény óvoda 100.000,- Ft

Ferencvárosi Csicsergő óvoda 120.000,- Ft

Ferencvárosi Epres óvoda 100.000,- Ft

Ferencvárosi Csudafa óvoda 120.000,- Ft

Ferencvárosi Kicsi Bocs óvoda 120.000,- Ft

Ferencvárosi Kerekerdő óvoda 120.000,- Ft

1 000 000 Ft
Alapellátó orvosok szakmai találkozói400 000 Ft
Tartalék250 000 Ft
Összesen:13 000 000 Ft

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

7./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3355. számú „Idősügyi koncepció” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Idősügyi sportfoglalkozások4 000 000 Ft
Kulturális feltöltődést és szellemi frissesség fenntartását szolgáló, ismeretterjesztő programok1 800 000 Ft
Egészségre értékként tekintő, egészségmegőrző programok1 300 000 Ft
Élethosszig tartó tanulást biztosító programok, tanfolyamok2 700 000 Ft
Generációkon átívelő program – Helytörténeti vetélkedő300 000 Ft
Teljességfeszt 2020.1 800 000 Ft
Idősügyi programnaptár sokszorosítása és terjesztése1 500 000 Ft
Tartalék600.000 Ft
Összesen:14 000 000 Ft

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

8./ az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletben szereplő 3922. számú „Civil szervezetek támogatása” előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Civil szervezetek támogatása (pályázat)7 000 000 Ft
Előre nem tervezett kiadások, tartalék1 000 000 Ft
Összesen:8 000 000 Ft

 

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

9./ felkéri Polgármester Asszonyt az 1-8. pontban felosztott sorok kapcsán a szükséges kötelezettségvállalások megkötésére, a vonatkozó rendezvények megszervezésére, pályázatok lebonyolítására és minden egyéb indokolt intézkedés megtételére a rendelkezésre álló költségvetési keret függvényében.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

2./Javaslat a szakbizottság által koordinált pályázatok kiírására 

Sz-65/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

ESZSICB 37/2020. (II.27.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-65/2020. sz. – „Javaslat a szakbizottság által koordinált pályázatok kiírására” című előterjesztés 4./ határozati tervezetben, a felsorolásból a „gyermek háziorvosi” szó kerüljön kivételre.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 38/2020. (II.27.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ a hatályos költségvetési rendelet 3415. számú során elkülönített 2.500.000,- Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az Sz-65/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A szabadidősport támogatása pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
 3. Völgyesi Attila, Humánszolgáltatási Iroda, – szabadidősporttal foglalkozó tisztviselője 

4           Jancsó Andrea (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő)

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő:2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ a hatályos költségvetési rendelet költségvetési rendelet 3301. számú során elkülönített keretösszeg terhére 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az Sz-65/2020. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ A közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszer beszerzésének támogatása pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
 3. Hajdu Erika, Humánszolgáltatási Iroda, – egészségüggyel foglalkozó tisztviselője 
 4. Jancsó Andrea (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő)

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5./ a hatályos költségvetési rendelet 3922. számú során elkülönített keretösszeg terhére 7.000.000,- Ft, azaz hétmillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az Sz-65/2020. számú előterjesztés 3. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

6./ A civil szervezetek támogatása pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
 3. dr. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda, – pályázatokkal foglalkozó tisztviselője 
 4. Jancsó Andrea (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő)

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

7./ a hatályos költségvetési rendelet 3414. számú során elkülönített 2.925.000,- Ft, azaz kettőmillió-kilencszázhuszonötezer forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján osztja szét, egyben jóváhagyja az Sz-65/2020. számú előterjesztés 4. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

8./ Az óvodai sport tevékenység támogatása pályázat Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület – elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

 1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 2. Torzsa Sándor, Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság elnöke
 3. Völgyesi Attila, Humánszolgáltatási Iroda, – szabadidősporttal foglalkozó tisztviselője 
 4. Jancsó Andrea (Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság által delegált 1 fő)

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2020. február 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

             (10 igen, egyhangú)

Top