2020. 02.12-én 13.00 órakor megtartott rendes nyílt ülés  – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)

4/6-11/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 20/2020. (II.12.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/11/2020. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 21/2020. (II.12.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/7/2020. sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(7 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 22/2020. (II.12.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/6-11/2020. sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.”

(10 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)

38/2020., 38/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 23/2020. (II.12.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 38/2/2020. sz. – „Előterjesztői kiegészítés a 38/2020. számú előterjesztéshez” című – előterjesztés határozati javaslatát.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(8 igen, 3 nem)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 24/2020. (II.12.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 38/2020. sz. – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról, valamint azok irtásának kötelezettségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)

40/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 25/2020. (II.12.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 40/2020. sz. – ”Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról, valamint azok irtásának kötelezettségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)” című – előterjesztést.”

(9 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)

43/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

ESZSICB 26/2020. (II.12.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 43/2020. sz. – ”Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására

44/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 27/2020. (II.12.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy a 44/2020. sz. – ”Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos támogatási szerződések megkötésére illetve megbízási, közszolgáltatási és feladatellátási szerződések módosítására” című – előterjesztést leveszi a napirendjéről.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(10 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

6./ Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2020/2021. nevelési évre

45/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 28/2020. (II.12.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport Ifjúsági és Civil Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 45/2020. sz. – ”Javaslat az óvodai és a bölcsődei beiratkozás időpontjának és módjának meghatározására a 2020/2021. nevelési évre” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Javaslat a 19. háziorvosi körzet működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítására

Sz-62/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

ESZSICB 29/2020. (II.12.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. mellékletének II. fejezet 3. fa.) pontja alapján úgy dönt, hogy hozzájárul Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 13/2017. (IV.25.) rendelete 1. sz. mellékletében meghatározott 19. sz. háziorvosi körzet működtetésére 2019. november 01. napjától 2024. október 31. napjáig a MEDICO CENTRUM Bt-vel, és az ellátásért felelős dr. Zsoldos Noémi Emőke orvossal kötött feladatellátási szerződés 4. sz. mellékletében a helyettesítési rend alábbiak szerinti módosításához 2020. február 13-tól: 

 

„Helyettesítés rendje: 

  1. Király Edit saját rendelési idejében, 1091 Budapest, Üllői út 65-67.
  2. Pálvölgyi Gabriella saját rendelési idejében, 1091 Budapest, Üllői út 65-67.
  3. Szuhács Dóra csütörtök: 15.00.-19.00., 1091 Budapest, Üllői út 65-67.
  4. Ágoston Zsuzsanna hétfő és szerda:8.00.-12.00., kedd: 15.00.-19.00., 

1091 Budapest, Üllői út 65-67.

  1. Awid Adnan péntek:15.00.-19.00., 1091 Budapest, Üllői út 65-67.”

és felkéri a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

ESZSICB 30/2020. (II.12.) sz.

Határozat

Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság úgy dönt, hogy az – Sz-61/2020. sz. ”Személyi térítési díj elengedése iránti kérelem” című – előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg.

Határidő: 2020. február 12.

Felelős: Torzsa Sándor elnök

 (10 igen, 1 nem)

Top