2013.06.05. –  József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzat

Jegyzőkönyv

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. em. ülésterem

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

Napirendi javaslat:

 

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés módosítása (II. forduló)
100/3-4/2013. sz. előterjesztések (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

100/34/2013.sz.; 1. sz. melléklet; 2. sz. melléklet

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. II. félévi munkaterve
121/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

121/2013. sz.

 

3./ Lakóház-felújítási pályázatok elbírálása
Sz-265/2013. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
1. sz. melléklet

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Sz-265/2013. sz.; 1. sz. melléklet 

 

Tájékoztató:

1./ Tájékoztató a RÖNK határozatainak végrehajtásáról
Sz-273/2013. sz. előterjesztés
(Szervezési csoportnál megtekinthető)

Előterjesztő: Görgényi Máté elnök

 

Indokolás:
A bizottság hatályos ügyrendjének IV. pont – A részönkormányzat üléseinek rendje – (1) bekezdése szerint a részönkormányzat rendes üléseit –félévenként összeállított munkaterv alapján- havonta, a Képviselőtestület az ülésének a napján, 8.30 órai kezdettel tartja, ezért a képviselőtestületi ülést megelőző napon összehívott részönkormányzati ülés rendkívüli ülésnek minősül.

 

 

Budapest, 2013. május 31.

Görgényi Máté s.k.
elnök

Top