2024.0311. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2024. március 11-én (hétfőn) 12:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Döntés a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak
ellátásáról
53/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

53_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetésével összefüggő döntés meghozatala
55/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

55_24     55_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Indokolás: A meghívóban szereplő előterjesztésekről a Képviselő-testület 2024. március 11-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2024. március 7.

Takács Krisztián s. k.
elnök

Top