2024.03.11. – Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testület rk.

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. március 11-én 13.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. IX., Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem

NAPIRENDI PONT:
1./ Döntés a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról
53/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

53_24

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetésével összefüggő döntés meghozatala
55/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

55_24     55_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Indokolás:
A Képviselő-testületnek – a Fesz Kft-vel kapcsolatban a 2023. évi beszámolóhoz kötődően, illetve a 2024. évi I-III. hónapra vonatkozó könyvvizsgálói feladatok ellátására – könyvvizsgálót kell választania. A Képviselő-testület a 2024. február 15-i ülésén döntött a Fesz Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról szóló pályázat kiírásáról. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2023. évi V. törvény értelmében a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve – jelen esetben a Képviselő-testület – választja meg.
A gazdasági társaság megszűnését és egyben egy költségvetési szerv megalakulását szabályozó, elfogadott ütemtervben lévő határidő betartása érdekében szükséges, hogy a Képviselő-testület rendkívüli ülésen tárgyalja meg az előterjesztést.

Budapest, 2024. március 6.

Baranyi Krisztina s.k.
polgármester

Top