2024.01.18. – Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2024. január 18-án (csütörtök) 14.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem

Napirendi javaslatok:
1./ 2024. évi forrásmegosztás véleményezése
3/2024. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

3_24     3_24_M01

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Indokolás: A meghívóban szereplő előterjesztésről a Képviselő-testület 2024. janiár 22-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2024. január 17.

Kállay Gáborné s.k.
elnök

Top