2023.04.26. – Házbizottság

MEGHÍVÓ

a Házbizottság 2023. április 26-án (szerda) 17:00 órakor tartandó rendes ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ Összeférhetetlenség és méltatlanság megállapításának kezdeményezése
szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő

Budapest, 2023. április 20.

dr. Mátyás Ferenc s.k.
elnök

Top