2022.10.03. – Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

Jegyzőkönyv

Szavazási jegyzőkönyv

MEGHÍVÓ

a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2022. október 3-án (hétfő) 15:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, II. emeleti ülésterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Napirendi javaslat:
1./ A 38086/69 helyrajzi számú ingatlan elidegenítése
211/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Indokolás:
A Magyar Nemzeti Vagyonkezezelő Zrt megküldte a 38086/69 helyrajzi számú ingatlan elidegenítésére vonatkozó végleges döntését. A meghívóban szereplő előterjesztésről a Képviselő-testület 2022. október 4-i rendkívüli ülésén dönt, melyhez szükséges a Bizottság előzetes véleményezése.

Budapest, 2022. szeptember 30.

Takács Krisztián s.k.
elnök

Top